Haven 28 oktober 2020

Problemen door stikstof? Wij horen het graag!

ORAM is op zoek naar concrete casussen van bedrijven die problemen ondervinden door de heersende stikstofproblematiek. Bedrijven uit de haven en industrie krijgen nauwelijks tot geen vergunningen meer. Zowel korte als lange termijn oplossingen blijven tot nu toe uit. ORAM roept niet alleen op tot het snel vinden van een oplossing, maar wil ook de informatievoorziening richting bedrijven verbeteren. Inzichtelijk maken waar bedrijven tegenaan lopen is daarom heel belangrijk. Zo kunnen we de omvang van de problematiek waar bedrijven mee te maken hebben beter onder de aandacht brengen.

 

We horen graag van u!

Ondervindt u nu, of verwacht u in de toekomst problemen te gaan ondervinden die te maken hebben met stikstof? Wij gaan graag met u in gesprek over waar u tegen aan loopt. Die gesprekken vinden uiteraard plaats op basis van vertrouwelijkheid. Neem daarvoor contact op met Eva Huis in ’t Veld – Public Affairs via huisintveld@oram.nl of 06 3109 1955.