Ondernemen 17 september 2020

Prinsjesdag: de belangrijkste punten uit de Miljoenennota 2021 op een rij

Prinsjesdag 2020 was een andere dan we gewend zijn. In plaats van in de Ridderzaal sprak onze Koning de troonrede uit in de Grote Kerk, voor slechts een kleine groep aanwezigen. Daarna bood  minister Hoekstra van Financiën traditiegetrouw de Miljoenennota 2021 aan in de Tweede Kamer. ORAM zet een aantal belangrijke zaken voor u op een rij.

 

De economie krimpt dit jaar sterk door Corona. Het kabinet heeft daarom, in tegenstelling tot de laatste crisis, besloten om forse financiële ondersteuning te bieden. We investeren ons de crisis uit, is de gedachte. Dat gebeurt door extra maatregelen, maar ook door de afspraken zoals gemaakt in het regeerakkoord gewoon door te zetten. Het begrotingstekort komt daardoor in 2020 naar verwachting uit op 7,2% en blijft volgend jaar met 5,5% ook nog aanzienlijk. 

Verlenging steun aan bedrijven, zelfstandigen en werkenden 

In de eerste plaats trekt het kabinet veel geld uit om banen te behouden en inkomens te ondersteunen, werkgevers te helpen zich aan te passen en langdurige economische schade te beperken. Dat gebeurt door de steun aan bedrijven, zelfstandigen en werkenden vanaf 1 oktober met 9 maanden te verlengen. Ook steekt het kabinet 230 miljoen uit om mensen te helpen bij omscholing en het aanpassen van hun werkzaamheden. 

Belangrijkste uitgaven op hoofdlijnen voor ORAM-leden 

  • Oprichting Nationaal Groeifonds, hiermee investeert het kabinet € 20 miljard voor komende 5 jaar in kennis, innovatie en infrastructuur. 
  • Aanvullende maatregelen voor CO2-reductie naar aanleiding van het Urgenda-vonnis. 
  • Beperking stikstofneerslag en natuurherstel. Tot en met 2030 ruim €5 miljard. Helaas blijft een structurele oplossing voor het stikstofprobleem tot nu toe uit en blijft er onvoldoende stikstofruimte beschikbaar voor bedrijven en de industrie.  
  • Onderhoud spoor en (water)wegen en andere investeringen van IenW, BZK, Rijksvastgoed en Defensie van een kleine € 2 miljard gaan naar voren in de tijd. 
  • Er wordt een nationale scale-up faciliteit ingericht, met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. 
  • De gaswinning in Groningen wordt versneld afgebouwd. 


Belangrijkste lasten op hoofdlijnen voor ORAM-leden 

  • Het lage Vpb-tarief (Vennootschapsbelasting) gaat in 2021 naar 15%, het hoge tarief blijft op 25%. De opbrengst van de bevriezing van het hoge Vpb-tarief wordt onder meer gebruikt voor lastenverlichting bij het MKB. 
  • Het kabinet neemt maatregelen in de Vpb om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken en bij te dragen aan een gezondere financieringsverhouding door de aftrek van vreemd vermogen te beperken en eigen vermogen te stimuleren. 
  • Het kabinet voert voor 2 jaar een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in. Daardoor ontstaat er een belangrijke prikkel voor nieuwe banen. De loonheffing van ondernemers die investeren gaat omlaag. 
  • De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Daarom worden compenserende maatregelen opgenomen, zoals een verhoging van de arbeidskorting en verlaging van het tarief eerste schijf naar 37,1% in 2021.