Corona 25 maart 2020

Per direct verruiming laad- en lostijden in Amsterdam

De gemeente Amsterdam verruimt de tijden waarop chauffeurs hun lading mogen lossen voor de optimale bevoorrading van de winkels. Het college van B&W heeft zaterdag 21 maart besloten dat deze verruiming per direct ingaat.

Bevoorrading van winkels kan vanaf nu in vrijwel de gehele stad  tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Alleen op plekken waar de (verkeers)veiligheid in het geding zou komen door een verruiming, blijven de reguliere laad- en lostijden bestaan. Met de verruiming van de regels geeft de gemeente gehoor aan wensen van de sector.

De verruiming van de regels is tijdelijk. In eerste instantie loopt de regeling tot 31 mei 2020.