go to top

ORAM vertegenwoordigde ondernemers bij ambtswoningbijeenkomst over koers 2025

12 april 2016

ORAM was de enige die de Amsterdamse ondernemers vertegenwoordigde bij de ambtswoningbijeenkomst over Koers 2025. Het is de inmiddels bij velen bekende woningopgave van de gemeente Amsterdam voor de komende tijd.

AmbtswoningVertegenwoordigers van de cultuur-, sport-, business-, en onderwijssector, woningcoöperaties en de wethouders van der Burg (oa Ruimtelijke Ordening, Sport en Grondzaken), Ivens (oa Bouwen en Wonen), een vervanger van wethouder Litjens (oa gemeentelijk vastgoed) en enkele beleidsmedewerkers van de gemeente Amsterdam discussieerden over de keuzes die hierin worden gemaakt. De betrokken partijen in dialoog met de wethouders die hiervoor verantwoordelijk zijn dus. De uitkomst van het gesprek wordt ongetwijfeld in stukken voor de raad verwerkt. Wij komen er ongetwijfeld op terug.