Ruimte 15 november 2019

ORAM Update IJ-oeververbinding

Het College van B&W heeft besloten om het advies van de onafhankelijke adviescommissie IJ-oeververbinding af te wachten en daarmee de aanleg voor de Javabrug nog niet voor te bereiden. Dat werd deze week bekend. ORAM juicht dit toe. Al sinds het begin van de plannen voor een vaste IJ-oeververbinding pleiten wij voor een zorgvuldig proces om tot een geschikte verbinding te komen.

Het College van B&W heeft besloten om het advies van de onafhankelijke adviescommissie IJ-oeververbinding af te wachten en daarmee de aanleg voor de Javabrug nog niet voor te bereiden. Dat werd deze week bekend. ORAM juicht dit toe. Al sinds het begin van de plannen voor een vaste IJ-oeververbinding pleiten wij voor een zorgvuldig proces om tot een geschikte verbinding te komen.

Bovendien pleiten wij voor een verbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ: het gebruik van het water is veelzijdig met verschillende doeleinden en modaliteiten. Een verbinding moet wat ons betreft dan ook passen in een integrale mobiliteitsvisie met de Metropoolregio als uitgangspunt.

Daar heeft dit College in de zomer van 2019 ook op ingezet. Het vorige College sprak in 2017 nog nadrukkelijk de voorkeur uit voor de Javabrug. Dat bleek eerder dit jaar niet langer houdbaar. De brugverbinding zou nautisch niet inpasbaar zijn en onveilige situaties op het IJ veroorzaken. Het leidde tot een impasse tussen de nautische partijen inclusief Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam, waarop werd besloten door het College van B&W om een adviescommissie aan te trekken.

September 2019 startte deze adviescommissie onder leiding van MIT-professor Alexander D’Hooghe. Ook ORAM sprak deze commissie over het belang van een IJ-oeververbinding die rekening houdt met de scheepvaart en tegelijkertijd een oplossing biedt voor de drukte op de IJ-veren.

In november 2019 komt de adviescommissie met een integraal advies over alle mogelijke oeververbindingen over het IJ. Het moet een basis zijn voor mogelijke oeververbindingen in de toekomst.

In juni 2020 moet het eindadvies met concrete oplossingen gereed zijn. Daarbij is er voor gekozen om de vraag aan deze adviescommissie niet te beperken tot het doen van een uitspraak over de Javabrug, maar uitspraak te doen over de manier en op welk moment de oevers van het IJ het beste verbonden kunnen worden.

ORAM onderschrijft deze bredere opdracht en blijft een actieve partner op dit belangrijke dossier.

Lees hier het Parool-artikel over het uitstel van de brug.

Lees hier meer updates van ORAM over de IJ-oeververbinding