Mobiliteit 12 april 2023

ORAM – Ondernemend Amsterdam tegen plan voor knip in de Weesperstraat Amsterdam

Recentelijk kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de Gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk verkeer om dit deel van de stad heen te leiden. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten in meerdere toegangswegen door de stad.

ORAM – Ondernemend Amsterdam verzet zich tegen dit plan. Het betreft hier een belangrijke route voor ondernemers die dagelijks de stad en haar inwoners bevoorraden, beleveren en bezorgen. Afknijpen van deze weg zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van stadsdelen Oost en Centrum ernstig belemmerd wordt. Bovendien moeten veel meer kilometers gemaakt worden om de bestemming te bereiken. Naast kostbaar tijdsverlies, neemt dit extra brandstofverbruik, extra uitstoot met zich mee en wordt overlast verplaatst.

Het gebied in de oostelijke binnenstad wordt intensief gebruikt. Autoverkeer heeft daarin een aanzienlijk aandeel en daar is een reden voor, want er zijn nauwelijks alternatieven. Wij maken ons daarnaast zorgen over de bevoorrading van de stad, die überhaupt door de verschillende programma’s, afsluitingen en achterstallig onderhoud al enorm onder druk is komen te staan. 

Tenslotte: het blijft onduidelijk welke concrete doelstelling de Gemeente heeft met het afsluiten van de Weesperstraat. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad dit plan wegstemt. Laten we geen belangrijke ontsluitingswegen gaan afknijpen en al helemaal niet zonder passend alternatief.