Industrie 15 april 2019

ORAM Industrienetwerk buigt zich over water

Met uitkijk over het IJ dat later in de middag ook een rol speelt verwelkomt Giulietta Cohen (ORAM) de leden van het Industrienetwerk..

Patricia Haks (Port of Amsterdam) licht de komst van een nieuwe industriële brandweerpost (GBA) in het Westelijk Havengebied van Amsterdam toe. Doel van deze publiekprivate samenwerking is te zorgen voor snelle, deskundige hulp bij brand in het havengebied.

Praktijkcase zoetwatereffect
Vervolgens zijn de ORAM-leden Albemarle en Evides aan het woord, zij vertellen over de realisatie van hun waterfabriek op de site van Albemarle aan het IJ in Amsterdam-Noord. Evides laat zien hoe in toenemende mate de beschikbaarheid van zoet water een stempel drukt op industriële activiteiten van het bedrijfsleven en hoe zij bij Dow een publiekprivate samenwerking zijn aangegaan met Waterschap Scheldestromen. 

Water en klimaat
Na de zoetwatercase presenteert de Omgevingsdienst NZKG over de gevolgen en mogelijk te treffen maatregelen als gevolg van overstromingen, piekbuien, hittestress en droogte. De Omgevingsdienst NZKG en Waternet sluiten af met een oproep om een pilot te gaan draaien met BRZO-bedrijven in deze regio. De pilot is een analyse op de vier bovenstaande klimaatthema’s.

Meer weten over het ORAM Industrienetwerk? Neem contact op met Giulietta Cohen.