Ruimte 8 juni 2021

Visie op Zaanse strategie bedrijventerreinen

Vanavond debatteert het Zaans Beraad over de nieuwe Strategie Bedrijventerreinen.  Een document dat de visie en toekomstplannen van de gemeente Zaanstad in kaart brengt met betrekking tot het creëren van voldoende ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid. Een belangrijke strategie, omdat het hier gaat over de huidige en toekomstige ruimte om te ondernemen. ORAM en OVZZ schreven daarom een visie op de strategie.

Strategie laat belangrijkste vragen onbeantwoord

ORAM en OVZZ (Ondernemers Vereniging Zaanstad Zuid) vinden dat de strategie te weinig ruimte en toekomst voor werken biedt. Er is onvoldoende zekerheid over welke concrete alternatieven er zijn voor bedrijven die moeilijk te mengen zijn met woningbouw. Ook blijft onduidelijk welke gevolgen de strategie heeft voor lokale en regionale werkgelegenheid. En welke invloed deze blijvende onzekerheid heeft op het behalen van onze energietransitie en circulaire doelen.

Behoefte aan een gezamenlijke visie op werken, wonen en werkgelegenheid

Daarom roepen ORAM en OVZZ de gemeente Zaanstad op om antwoorden te formuleren op deze vragen. En samen met de regio en experts te werken aan een strategie die voldoende ruimte biedt voor bedrijvigheid én wonen en praktische werkgelegenheid behoudt en oplevert. Wij denken graag mee!

De volledige visie vindt u hier.