Vereniging 21 december 2018

ORAM 2018 – In 694 woorden het jaar rond

Met onze Blauwdruk uit 2017 vol mooie onderwerpen op zak, maakten we in 2018 direct een vliegende start. We brachten nog meer focus aan en kwamen tot drie speerpunten die het bedrijfsleven verder moeten brengen: Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam, Verantwoorde energietransitie en Ruimte voor werk.

Al snel konden we flink inzetten op deze en andere ondernemersthema’s, want in maart dienden de Gemeenteraadsverkiezingen zich aan. Altijd een belangrijk moment wanneer je als organisatie opkomt voor regionale belangen.

Samen met andere ondernemersverenigingen organiseerden we een verkiezingsdebat. Met stellingen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en woningbouw in de haven bekenden de politieke partijen kleur op het ondernemersklimaat. Ondanks al onze (gezamenlijke) inspanningen rond de verkiezingen en daarna tijdens het formatieproces, is in het 70 pagina’s tellende Coalitieakkoord slechts één magere paragraaf gewijd aan economie.

Een ander belangrijk punt was voor ons een regionale aanpak. ‘Alle oplossingen voor de uitdagingen van Amsterdam liggen in de regio’, zo stelden we al in de Blauwdruk. Ook hiervoor pleitten wij tijdens het formatieproces en daarna bleven we het herhalen bij iedere gelegenheid die zich aandiende. In plaats van de Republiek Amsterdam naar de Metropool Amsterdam, dat schept ruimte.

Wat een feest om te merken dat onze bijeenkomsten alleen maar meer deelnemers trekken. Zo mochten we bij elke seizoensborrel meer dan 200 deelnemers verwelkomen. Dat gold ook voor de inhoudelijke sessies. Samen met leden ontwikkelden we daarnaast een nieuwe serie bijeenkomsten ‘Leden voor leden’. Veel leden hebben immers expertise die interessant is voor andere leden. Goed dat we die kennis nu ontsluiten. Voor jonge ondernemers en professionals in Amsterdam bleken er weinig goede netwerkmogelijkheden te zijn. Jong Ondernemend Amsterdam vult dat gat inmiddels op. Een nieuw netwerk voor professionals en ondernemers tot 40 jaar.

In onze Energietransitieontbijten brachten we haven-, industriebedrijven met elkaar en andere betrokkenen om de ontbijttafel om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken voor de energietransitie in de regio. Aan de klimaattafel Noordzeekanaalgebied vertegenwoordigden wij het afgelopen jaar de bedrijven en verbonden zo de innovaties van bedrijven aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet.

We namen in juni drie bijeenkomsten voor onze rekening bij het festival We make the City, het festival dat steden beter maakt. Goed om te zien dat veel leden deelnamen aan het festival, want ondernemers make the city  too, zo vinden wij.

In 2018 trokken we vaak samen op met collegaverenigingen om zo nog meer voor u te bereiken. We werkten bijvoorbeeld samen aan een betere bereikbaarheid van Zuidas, aan een nieuwe invulling van veilig ondernemen in Amsterdam. Aan een beter ondernemersklimaat in de Amsterdamse haven. Aan meer netwerkmogelijkheden zoals met het Noord-Zuidevent. En aan het optuigen van een nieuw gezamenlijk platform ‘De ondernemende stad’. Een onafhankelijk platform dat moet zorgen voor een structurele dialoog tussen stad en bedrijfsleven.

We boekten nog een belangrijk succes: de op papier al ingetekende brug over het IJ werd weggegumd en maakte plaats voor een lege tekening van het IJ. Wat voor duurzame oeververbinding er moet komen, wordt opnieuw onderzocht. Om een afgewogen beslissing te nemen en pas daarná de gekozen oeververbinding in te tekenen. De enige juiste gang van zaken wat ons betreft.

2018 was ook onmiskenbaar het jaar van de oprukkende stad. Spanning tussen woningbouw en ruimte voor bedrijven was aan de orde van de dag. Dat zagen we nog het meest terug in de haven met het plan HavenStad. Minimaal 40.000 woningen moeten verrijzen op de plek waar nu bedrijven huizen. Een groeiende stad heeft juist meer ruimte nodig om de stad leefbaar te houden. Zoals ruimte voor bijvoorbeeld afvalwerking, circulaire economie en bouw- en stadslogistiek, kortom ruimte voor werk. Daar maakte ORAM zich hard voor in 2018 en dat zullen we doen in 2019. Een voorstel voor slim ruimtegebruik ligt al klaar.

Kortom: genoeg om op terug te kijken én mee verder te gaan. In 2019 zoeken we daarbij nog nadrukkelijker naar verbinding. Verbinding met het stadsbestuur om onze thema’s te bespreken. Verbinding met de regio, met collegaverenigingen, met beleidsmakers, politici, en toezichthouders. Maar vooral met u, de leden. Met coalities, enquêtes, nieuwe connecties en veel netwerkmogelijkheden. ORAM – voor Ondernemend Amsterdam.