Corona 3 juli 2020

Oproep: verzoek tot deelname aan onderzoek ‘Thuiswerken en buiten de spits reizen in Amsterdam’

Vanwege de covid-19 uitbraak werken veel werknemers nu vanuit huis. Dit resulteert in een rustiger straatbeeld en het ontbreken van (hyper)spits op de weg en in het openbaar vervoer. In Amsterdam is de ambitie om de verkeersdrukte structureel te reduceren. De gemeente heeft hiertoe een onderzoek opgezet om de intentie voor thuiswerken en spitsmijden in de toekomst in beeld te brengen.

 

Het onderzoek

Het onderzoek is gericht op werknemers werkzaam in en rond Amsterdam. Op basis van een enquête wordt onderzocht wat de ervaringen met thuiswerken zijn, in hoeverre werknemers de intentie hebben om in het vervolg thuis te werken of de spits te mijden en waarbij de gemeente of werkgevers de werknemer kunnen helpen.

Het doel

Het onderzoek heeft als doel een inschatting te maken van toekomstige mobiliteitsstromen, waarbij rekening wordt gehouden met motieven, beweegredenen en weerstanden van werknemers. Op basis van de uitkomsten wil de gemeente Amsterdam kunnen voorsorteren op de toekomst waarin spitsmijden en thuiswerken onderdeel zijn van ‘het nieuwe normaal’.

Doet uw organisatie mee?

U kunt mee doen door het onderstaande document te downloaden. Hierin staat een voorbeeldmail (inclusief hyperlink naar de digitale enquête) die u direct kunt uitzetten onder uw eigen werknemers.

De gemeente Amsterdam heeft de digitale enquête uitgezet onder haar eigen werknemers en onder het Stadspanel Amsterdam. Om te komen tot een goede afspiegeling van medewerkers in de gemeente Amsterdam is het essentieel dat er zo veel mogelijk werkgevers meedoen en de enquête verspreiden onder hun werknemers.