Corona 19 maart 2020

Maatregelen voor ondernemers in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft ondersteuningsmaatregelen voor het bedrijfsleven genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen.
Fotograaf: Paul Martens

Namens het bedrijfsleven in Amsterdam bespreekt het Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Overleg (GBO) de coronacrisis voor bedrijven met de Gemeente Amsterdam. ORAM-voorzitter Paul Wevers zit namens onze leden in dit overleg.

Afgelopen week spraken zij al meermaals met Economische Zaken over de noden en vragen van ondernemers en bedrijven in Amsterdam naar aanleiding van de coronacrisis. De belangrijkste punten zijn:

  • Richt een loket in voor ondernemers
  • Begeleid en ondersteun ondernemers bij aanvragen voor zaken als werktijdverkorting, overbruggingskrediet
  • Laat opdrachten en projecten van de gemeente zo veel mogelijk doorgaan en versnel overheidsopdrachten zo mogelijk
  • Betaal snel(ler) voor opdrachten en
  • Laat heffingen en belastingen als toeristenbelasting, precario en gemeentelijke heffingen vervallen of stel ze uit
  • Zorg voor snelle vergunningverlening van bedrijven met vitale functies

Lees ook het artikel in de Telegraaf ‘Gemeente Amsterdam help bedrijfsleven’ van donderdag 19 maart.

Voor meer informatie over de maatregelen en andere vragen omtrent het coronavirus kunt u ook terecht op https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/.