Mobiliteit 8 februari 2019

Onze reactie op de vertraging van het Zuidasdok

Inmiddels hebben wij intensieve gesprekken gevoerd met de projectorganisatie en zijn tot de volgende conclusie gekomen:

Wij hebben er begrip voor dat de omvang en complexiteit van het Zuidasdok vraagt om zorgvuldigheid. Er kunnen dan vertragingen optreden. We hebben echter vertrouwen in de kwaliteit en de beheersing van het project door de projectorganisatie. Onderstaande berichtgeving moet dan ook in dat licht worden gelezen.

8 februari 2019

Gisterochtend pakte het Financieele Dagblad (FD) uit met het bericht dat de bouw van het Zuidasdok nu al vertraging oploopt. ORAM vindt dit zorgelijk en gaf een uitgebreide reactie in het FD van vandaag.

Vier punten zijn volgens ons van belang:

1. Het baart ons zorgen dat het project al in de voorfase van de bouw vertraging oploopt. Het wekt de indruk dat de organisatie dit enorme project in al zijn complexiteit niet onder controle heeft en dat de samenwerking tussen de projectorganisatie en bouwcombinatie suboptimaal verloopt.

2. Bovendien vraagt een dergelijk complex project om uitstekende communicatie met de omgeving. Deze ontbreekt op cruciale momenten en dat vinden wij onwenselijk. Hoewel beslotenheid in de herijkingsfase begrijpelijk is, duurt de stilte nu te lang. Dat kan niet bij een project dat zo veel impact heeft op uw directe omgeving. 

3. Vertraging van Zuidasdok heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied. Er is veel grond uitgegeven voor nieuwe bouwprojecten op plekken die aanvankelijk bestemd waren voor de bouwactiviteiten. De ruimte om het Zuidasdok te kúnnen bouwen, neemt hiermee aanzienlijk af. In een eerder stadium van het proces vroegen wij om een scheiding van woon-werkverkeer en bouwverkeer. Dat lijkt inmiddels onmogelijk met alle gevolgen van dien. 

4. Nieuwe plannen en projecten in de omgeving van Zuidasdok hebben de situatie complexer gemaakt. Wij pleiten voor een evaluatie van het proces met de kennis van nu en het plan van toen. Omvangrijke, complexe projecten als deze vragen eigenlijk om een continu evaluatieproces. Nu een pas op de plaats zorgt straks voor een Zuidasdok dat past bij de toekomst van Zuidas. 

Wij roepen binnenkort de ORAM Zuidascommissie bijeen om bovenstaande uitgebreid met u te bespreken. De projectorganisatie Zuidasdok zal tijdens deze bijeenkomst een toelichting komen geven over de huidige stand van zaken.

Over ORAM en project Zuidasdok:
ORAM is een groot voorstander van het Zuidasdok. Cruciaal is echter dat hinder en overlast van het bouwproject tot een minimum worden beperkt, de bereikbaarheid van het gebied gewaarborgd blijft en de communicatie richting de bedrijven goed is.