Ondernemen 17 juni 2020

Aflevering 2 – Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie

Wat zien we gebeuren en wat zijn de grootste uitdagingen voor herstel. Aflevering 2 van Ondernemend Amsterdam over herstel van de stad en economie. 

Het komt inmiddels niet meer als een verrassing: de Amsterdamse economie heeft het op vele fronten zwaar te verduren tijdens de coronacrisis.  De sombere economische vooruitzichten nopen ORAM als grote Amsterdamse ondernemersvereniging om ondernemers in de stad te vragen waar ze op dit moment mee te maken hebben en hoe ze denken over herstel:

 

De afgelopen weken kregen de economische gevolgen van de coronacrisis verder vorm. Economen van de Rabobank voorspelden een krimp van 6 procent voor de Nederlandse economie. Zoals ook blijkt uit ander onderzoek: Amsterdam wordt extra hard geraakt. Volgens SEO economisch onderzoek kost iedere maand dat deze crisis voortduurt de regio 1,6 miljard euro. Naar schatting wordt een derde van de banen in de regio Amsterdam door de maatregelen bedreigd. 

Nu is de tijd om ons diepste verlanglijstje voor de stad tevoorschijn te halen.”

Diepste verlangens 

ORAM-leden kijken nadrukkelijk vooruit: ze vergeten niet de crisis ook als kans te zien. “Nu is de tijd om ons diepste verlanglijstje voor de stad tevoorschijn te halen. Waar willen we heen, en hoe kunnen we deze crisis daarvoor benutten?” Hierbij gaat het bijvoorbeeld om grote dingen als een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een betere  inzetbaarheid van de beroepsbevolking en het versterken van het verdienvermogen. Maar het gaat ook om concrete zaken: “Denk eens aan het doortrekken van metroverbindingen door de gehele MRA.” Geld is immers nu nog steeds goedkoop beschikbaar. 

Oog hebben voor wat (nog) goed gaat 

We zien dat een beperkt deel van de economie hard geraakt wordt door de crisis. We moeten echter voorkomen dat de crisis een veel groter deel van de bedrijven gaat treffen. Leden vinden het dan ook belangrijk om niet alleen oog te hebben voor het  overeind helpen wat slecht gaat maar ook te versterken wat nog goed gaat. Anticyclisch investeren in bijvoorbeeld infrastructuur wordt vaker genoemd. Maar ook oog hebben voor belemmeringen die het ondernemen juist bemoeilijken in plaats van stimuleren. “Meer snelheid in vergunningverlening kan echt helpen nu.”    

Sommige bedrijven die permanent over tot verplicht een dag thuiswerken per week. Welke oplossingen biedt dat voor het eerdere tekort aan kantoorplekken? 

Inzichten door de crisis  

De coronacrisis heeft ook inzichten gebracht. Het feit dat we in ons werk in twee maanden gewend zijn geraakt aan teleconferencing heeft velen de ogen doen openen. Het is zaak dat Amsterdam, met al zijn dienstverlenende bedrijvigheid, continu investeert in uitstekende verbindingen en de stabiliteit van de technologische infrastructuur maar ook cybersecurity.  

Daarnaast kunnen we beter gebruik maken van kantoorruimte door de ontstane ervaringen met thuis werken. Er zijn nu al bedrijven die permanent overgaan tot verplicht een dag thuiswerken per week. Welke oplossingen biedt dat voor het eerdere tekort aan kantoorplekken.  En op het gebied van mobiliteit zien we ook dat het anders kan. “Dit is hét moment om blijvend in te zetten op beperken van congestie en overvol OV door spreiding van werk en reistijden.”    

Wilt u meepraten over het herstel van de Amsterdamse/MRA economie? Wij horen het graag! U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze wekelijkse koffiebreaks op donderdag om 10:00, of tijdens een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor contact op met Arnoud Verhage: verhage@oram.nl of Eva Huis in ’t Veld: huisintveld@oram.nl. 

Lees hier de aflevering 1 van Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie.