Corona 5 juni 2020

Ondernemend Amsterdam over herstel van de Amsterdamse economie

Wat zien we gebeuren en wat zijn de grootste uitdagingen voor herstel.
Aflevering 1 van Ondernemend Amsterdam over herstel van stad en economie.

Het komt inmiddels niet meer als een verrassing: de Amsterdamse economie heeft het op vele fronten zwaar te verduren tijdens de coronacrisis.  De sombere economische vooruitzichten nopen ORAM als grote Amsterdamse ondernemersvereniging om ondernemers in de stad te vragen waar ze op dit moment mee te maken hebben en hoe ze denken over herstel:

 

Het cliché wordt bevestigd: ondernemers  behoren tot de positievere soort als het gaat om de toekomst. Zo ook ORAM-leden. Niet zelden beginnen onze gesprekken dan ook met een optimistische noot: we genieten van de rust die is neergedaald, de tijd die beschikbaar is voor familie en houden de moed er in. We raken bovendien gewend aan een nieuwe manier van werken, die soms vermoeiend, maar vaak best efficiënt is. En we komen erachter dat reizen in de spits of voor een korte meeting naar Londen vliegen niet altijd nodig is.

Ondernemers behoren tot de positieve soort: niet zelden beginnen onze gesprekken dan ook met een optimistische noot.

De malaise bij sectoren die geheel gesloten zijn, of dat tot voor kort waren, is uiteraard groot. De klappen vallen vooral in de horeca, de culturele en de creatieve sector. Sectoren bovendien waar veel ZZP’ers actief zijn. Gelukkig horen we ook bedrijven die hun business goed overeind houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervoer en opslag, energie, levensmiddelen, bouwstoffen, advocatuur  en IT-dienstverleners. In de Amsterdamse haven zien we dat veel bedrijven kunnen doordraaien mede omdat zij als vitale sector opereren. Middels een vol-continurooster kunnen zij op een veilige manier doorwerken. De bedrijven die we spreken zijn echter wel op hun hoede. Nu gaat het nog wel, maar sommigen zien  acquisitie en nieuwe opdrachten snel opdrogen. Veel bedrijven maken zich dan ook zorgen over de middellange termijn, dat betekent vandaag de dag het komende jaar. En met name de vraaguitval door de economische recessie die dan in volle hevigheid toeslaat. Nu bezweren we een gezondheidscrisis, maar daarna komt de economische crisis.

In de hardst getroffen sectoren worden veel faillissementen verwacht. Hotel- en toeristenindustrie voorzien dat pas eind 2021 het  herstel te zien zal zijn. Een groot deel van de welvaart van Amsterdam is te danken aan het toerisme. Tegelijkertijd is de kwaliteit van leven in de stad een groot goed. Het massatoerisme en de monocultuur die in sommige wijken (met name binnenstad) is ontstaan, willen we niet meer terug. “Het wordt duidelijk dat de stad niet op Amsterdammers alleen kan teren. Veel voorzieningen bestaan bij de gratie van bezoekers. Voorzieningen die we graag willen behouden in de stad.”  De vraag is dan ook wanneer internationale (zakelijke) bezoekers weer terug komen. Dat kan nog lang duren. En dat heeft gevolgen voor een hele keten aan bedrijven en beroepen. Immers; als een hotel geen gasten heeft, hebben de wasserij, de schoonmaker en de taxichauffeur geen werk.  Een grote uitdaging wordt dan ook om de ‘kwaliteitstoerist’ (niet zijnde alleen de rijke toerist)  naar de stad te halen en het massatoerisme tegen te houden. Het weren van goedkope vluchten wordt een aantal keren geopperd als oplossing.

Het wordt duidelijk dat de stad niet op Amsterdammers alleen kan teren. Veel voorzieningen bestaan bij de gratie van bezoekers. Voorzieningen die we graag willen behouden in de stad.

Tot slot maken ondernemers zich zorgen over het op peil blijven van kredietverlening. Bedrijven bereiken nu in hoog tempo hun kredietlimiet, wat betekent dat liquiditeit een knelpunt wordt. Hier moeten we zeer alert op blijven want dit kan een grote belemmering vormen voor herstel.

Binnenkort aflevering 2: kansen om de economie weer aan de praat te krijgen

Wilt u meepraten over het herstel van de Amsterdamse/MRA economie? Wij horen het graag! U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze wekelijkse koffiebreaks op donderdag om 10:00, of tijdens een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor contact op met Arnoud Verhage verhage@oram.nl of Eva Huis in ’t Veld: huisintveld@oram.nl.


Over Ondernemend Amsterdam – Gesprekken over herstel van stad en economie na corona
Waar hebben ondernemers in de stad mee te maken tijdens de coronacrisis? Wat is er volgens hen nodig voor herstel van onze stad? Hoe zien zij de toekomst? Op basis van diverse gesprekken met leden publiceren we hier de komende tijd over in de Serie ‘Ondernemend Amsterdam – gesprekken over herstel van stad en economie na corona’. ORAM-leden geven hun visie en oplossingen voor het Amsterdam na corona. Zo proberen we antwoorden te formuleren en constructief bij te dragen aan een zo goed mogelijk herstel. Vandaag aflevering 1: wat zien we gebeuren en wat zijn de grootste uitdagingen voor herstel?

Voor deze gesprekken spreken we met diverse bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, industrie, haven, financiële dienstverlening, energie en horeca.