Energietransitie 26 augustus 2021

Nieuwe voorzitter Commissie Energieopslag

Voorzitter Ramon Ernst van Evos Amsterdam B.V heeft zijn voorzittershamer van de Commissie Energieopslag doorgegeven aan Arjen Schneiders, Managing Director van Exolum Nederland.

 

Arjen Schneiders heeft zin in zijn nieuwe functie: “We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. Het Amsterdamse energieopslagcluster, samengebracht in de commissie energieopslag, wil in die verandering een rol van betekenis spelen. We staan klaar om samen met de overheid de energietransitie te realiseren.”

Schneiders startte als chemisch technoloog bij Pakhoed en heeft zijn sporen verdiend op proces plants en vloeibare bulkterminals in Rotterdam en Amsterdam en werkt sinds twee jaar voor Exolum. Dit bedrijf levert diensten voor de opslag en distributie van (bio) brandstoffen. De Amsterdamse terminal is een van de 81 terminals die het bedrijf wereldwijd heeft. Hier worden brandstoffen zoals benzine, jet fuel, gasolie, diesel, stookolie en verschillende biobrandstoffen opgeslagen. Op de locatie worden ook brandstoffen op specificatie gebracht.

ORAM – Ondernemend Amsterdam verbindt deze bedrijven in de commissie Energieopslag die bestaat uit Air Fuel Supply, Alkion/ Finco, Eurotank/VTTI, EVOS, Exolum, GPS group, OBA Bulk Terminal Amsterdam, Oiltanking, Rietlanden en Zenith. De commissie Energieopslag werkt aan een efficiënt en effectief speelveld voor de bedrijven. De opslagbedrijven hebben veel gezamenlijke omgevingsbelangen. In de commissie worden deze geïnventariseerd en opgepakt. Dit is bijvoorbeeld het gezamenlijk bespreken van wet- en regelgeving. Belangrijke gesprekspartners voor de Commissie zijn de Omgevingsdienst NZKG, de Arbeidsinspectie, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam.