Verkiezingen 25 mei 2022

Nieuw College presenteert ‘Amsterdams Akkoord’

Op de laatste woensdag van mei presenteerden PvdA, Groen Links en D66 hun nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Daarnaast werd de nieuwe wethoudersploeg voorgesteld. Het stuk ademt realisme en prioriteitstelling (mede ingegeven door de moeilijke financiële situatie waarin de stad zich bevindt). Het beleid van de afgelopen vier jaar wordt daarbij gecontinueerd, zij het met nieuwe accenten.

Privaat waar het kan, publiek waar het moet

Kijkend naar het bedrijfsleven valt op dat het nieuwe bestuur in het akkoord en de toelichting daarop meer en sterker wil samenwerken met bedrijven, mede om de uitdagingen waar de stad voor staat het hoofd te bieden en gezamenlijk de economische structuur te versterken. Een goed initiatief waar we als ondernemend Amsterdam graag over in gesprek gaan. Wat ORAM betreft is de rol van bedrijven daarbij meer dan meefinancieren. ‘Privaat waar het kan, publiek waar het moet’, zoals beschreven in het akkoord, klinkt als een logisch uitgangspunt. De voorgenomen intensivering van de samenwerking met Rijk, provincie en buurgemeenten moedigen we aan.

Diverse economie

Economie vervult een compacte rol in het 90 pagina’s tellende akkoord. Zo wordt er een nieuwe visie op economie en brede welvaart aangekondigd, i.s.m het bedrijfsleven. Daarnaast wil het College inzetten op een diverse economie waar ook plek wordt gemaakt voor de maakindustrie. Start ups en scale ups blijven welkom mits ze waarde toevoegen aan de reële economie van de stad. Voorts wil het college meer congressen naar de stad halen. De paragraaf benadrukt verder vooral het belang van lokale bedrijvigheid en buurteconomie. Als we de economie van Amsterdam duurzaam willen versterken is het echter van belang om breder te kijken naar andere sectoren en bedrijven zoals kenniseconomie (zoals healthcare en a.i.), logistiek en circulaire economie (op industriële schaal). ORAM zal dat ook de komende jaren blijven benadrukken.

In gesprek met wethouder Zeehaven

Het Noordzeekanaalgebied en de haven worden vooral genoemd in het kader van energietransitie en als facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. Innovatie wordt in samenwerking met de regio gestimuleerd. Voor ORAM zijn continuïteit, investeringen in infrastructuur, bereikbaarheid, nautisch-logistieke functie en vestigingsklimaat belangrijke thema’s in de haven waar we graag met de nieuwe wethouder Zeehaven over in gesprek gaan.

Minder complexiteit

Ten aanzien van grote projecten valt op dat dit college kiest voor minder complexiteit en te prioriteren in ruimtelijke en infrastructurele werken. Wat ORAM betreft is het een verstandige keuze om de ontwikkeling van kansrijke en minder complexe transformatiegebieden voorrang te geven en het ‘laaghangend fruit’ te plukken. Daarnaast zien wij ook mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, die we binnenkort uitgebreider belichten. Oplossingen waarmee de fragiele balans tussen wonen en werken bewaard blijft.

Negen wethouders

Het nieuwe College kent negen wethouders, één meer dan in de vorige periode. Oude bekenden Marjolein Moorman (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) behouden grotendeels hun portefeuilles, resp. onderwijs en sociale zaken evenals Touria Meliani (Groen Links) die verantwoordelijk blijft voor cultuur en evenementen. De portefeuille economie komt te liggen bij Sofyan Mbarki (PvdA), zeehaven bij Hester van Buren (PvdA), energietransitie bij Zita Pels (GroenLinks), woningbouw, RO en grondzaken bij Reinier van Dantzig (D66), verkeer en vervoer bij Melanie van der Horst (D66) en deelnemingen bij Shula Rijxman (D66).

Wij wensen het nieuwe College veel succes en wijsheid toe en zien uit naar een fijne samenwerking!