Optimale bereikbaarheid 19 april 2023

Mobiliteit in de Amsterdamse binnenstad

ORAM vraagt drie experts om hun visie

Gemeente Amsterdam wil de binnenstad autoluw en emissievrij maken. Om dit te bereiken staan er diverse pilots op de planning om te ‘knippen’ in belangrijke toegangswegen, zoals de Weesperstraat. Bij dit plan zijn de ondernemers onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Volgens ORAM zijn goede bereikbaarheid en mobiliteit bepalend voor een sterk ondernemersklimaat. Wat is het effect van deze afsluitingen? En hoe kom je tot een plan waarin de diverse belangen die er spelen worden meegenomen? ORAM vraagt drie experts om hun visie.

Ga in gesprek met ondernemers en deel je data
Walther Ploos van Amstel, professor in stadslogistiek:

“Laten we beginnen met waarom Amsterdam meer autoluw moet worden. Er komen namelijk steeds meer mensen in de stad wonen en werken. Verkeer neemt veel ruimte in, bijvoorbeeld door wegen en parkeerplaatsen. Dat maakt de stad minder aantrekkelijk en minder veilig. De auto is beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Daarom is het tot nu toe moeilijk om mensen uit de auto te krijgen. Ik ben voor knippen en afsluitingen, maar met een belangrijke kanttekening dat er heel goed over nagedacht moet worden. De tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat kost 12 miljoen, terwijl er geen onderzoekdata worden gedeeld. Wat ga je na deze 6 weken doen? Wat leer je ervan, en wat kun je hiermee? Er mist een overkoepelend plan, en ondernemers worden totaal niet betrokken. Als je bijvoorbeeld nu een distributiecentrum buiten de stad wilt bouwen, dan heb je nul zekerheid over hoe de verkeerssituatie over een jaar is. Ook is het voor de taxisector, aannemers en doelgroepenvervoer duurder en moeilijker. Het onnodige verkeer moet verdwijnen en niet verplaatsen.”

Doe het in kleine stappen en in goed overleg
Guido Frankfurther, vicevoorzitter MKB-Amsterdam (met als portefeuille bereikbaarheid en logistiek):

“De autoluwere binnenstad heeft het bedrijfsleven tot nu toe geen windeieren gelegd. Kijk bijvoorbeeld naar het Muntplein. Daar is de chaotische verkeerssituatie op ons verzoek aangepakt, en daarmee is het woon-, werk- en winkelklimaat verbeterd. Het idee is dat de stad de komende jaren in een soort taartpunten wordt verdeeld, waardoor je steeds terug moet naar de A10 om in een ander stadsdeel te komen. De knips zijn hier een begin van. Ik denk dat het op zich geen slecht idee is, maar dat het in kleine stappen moet en vooral in goed overleg. Er is nu eenmaal enige druk vanuit de overheid nodig om de vervoerssector zich te laten aanpassen. Kijk bijvoorbeeld naar de rondvaart, die is inmiddels helemaal elektrisch. Ook voor vervoer van bouwgoederen over water zie ik grote kansen, maar dan moet de Gemeente het aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld de bouwleges te schrappen. Over de tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat is te weinig overlegd met ondernemers en ik verwacht dat de verkeerschaos niet te overzien zal zijn. Er gaan dagelijks 27.000 voertuigen over deze weg. Wat moeten bedrijven die deze route moeten gebruiken om naar de laad- en los punten in de stad te komen? Inwoners en ondernemers zitten niet op deze experimentele fratsen van de Gemeente te wachten.”

Leefbaarheid gaat niet alleen over inwoners, maar ook over werk
Berend Bouwman, Head of sales Sixt Benelux (lid van ORAM)

“We zijn al jaren bezig bij te dragen aan de transitie in mobiliteit, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Niet alleen in Nederland, heel Europa is ermee bezig. In 2025 wil Amsterdam een emissievrije binnenstad, net als 25 andere steden in Nederland. Daarnaast zet de Gemeente in op een autoluw centrum. Dat vraagt om een verandering in het gebruik van mobiliteit. Hier is niet één oplossing voor. Er wordt veel gekeken naar leefbaarheid voor de inwoners, maar naar mijn mening heeft leefbaarheid ook sterk met werk te maken. Daarom is het belangrijk om te luisteren naar ondernemers. Zij moeten zorgen voor goede bevoorrading en dat hun personeel de binnenstad fatsoenlijk kan bereiken. En de inwoners willen nu eenmaal wel boodschappen en andere goederen geleverd krijgen. Wat is de oplossing? Ik denk dat we naar een combinatie van verschillende vervoersmiddelen moeten kijken, bijvoorbeeld OV, elektrisch vervoer en deelauto’s. De knip in de Weesperstraat is voor veel ondernemers echt een probleem, en ze moeten zelf maar een oplossing bedenken. Daar moet beter over worden meegedacht.”