Mobiliteit 17 juni 2021

MIRT-Investering Zuidasdok

Zuidasdok was gistermiddag onderwerp van gesprek tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de commissie Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer. ORAM heeft in samenwerking met VNO-NCW MRA en Rover in aanloop naar dit moment aandacht gevraagd voor tijdige financiering en realisatie van Zuidasdok met een brief aan (demissionair) minister Van Nieuwenhuizen en wethouders Everhardt en De Vries van Amsterdam.

 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Nederland, de Noordelijke Randstad en Amsterdam staat op dit moment op het spel door onduidelijkheid over de financiering en voortgang van Zuidasdok. We wachten nu al lang op een doorbraak in dit dossier en de noodzaak wordt er niet minder om. We hebben zowel Rijk als gemeente Amsterdam gevraagd om te komen tot stappen die realisatie dichterbij brengen.

ORAM behartigt de belangen van bedrijven in Zuidas

Sinds de ontwikkeling van Zuidas midden jaren 90 is het gebied nog altijd volop in ontwikkeling met de bijbehorende bouwactiviteiten. Door de grote druk op ruimte en mobiliteit in het gebied, staan de bereikbaarheid en de leefbaarheid structureel onder spanning en daarom vraagt ORAM – als belangenbehartiger van het bedrijfsleven – samen met VNO-NCW MRA en Rover aandacht voor tijdige financiering en doorgang van de realisatie. De capaciteitsuitbreiding van station Zuid, de verbreding van het spoor en de ondertunneling van A10 Zuid moet zo snel mogelijk van start.

ORAM Zuidascommissie

Het is van groot belang dat bedrijven van deze activiteiten zo min mogelijk hinder ondervinden, continu goed worden geïnformeerd en vanuit het gezamenlijk belang invloed kunnen uitoefenen op de keuzen die voorafgaand en tijdens de aanleg worden gemaakt. Realisatie vindt namelijk plaats terwijl ‘de winkel gewoon openblijft’. Dit en meer wordt gefaciliteerd in de ORAM Zuidascommissie.

Meer lezen over de rol van ORAM in Zuidas? Lees hier ons standpunt.