Mobiliteit 7 oktober 2021

Met de kabelbaan over het IJ

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat Stichting IJbaan, Vervoerregio Amsterdam en wethouder Egbert de Vries een intentieovereenkomst hebben getekend voor een kabelbaan over het IJ. Een plan waar al langer over gesproken werd komt hiermee een stukje dichterbij. Er wordt nu gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor deze bijzondere IJ-oever verbinding. ORAM-directeur Kees Noorman ziet zichzelf wel zitten in zo’n kabelbaan.
credits: www.ijbaan.nl

Je lijkt enthousiast, vertel eens.
“Ik vind het een sympathiek initiatief, dus ik ben op voorhand positief. Ik denk dat het voorziet in een behoefte en daarnaast is het ook gewoon leuk voor de stad. Het lijkt een bijdrage te leveren aan betere mobiliteit en de vurig gewenste verbinding van de IJ-oevers. De vervoerswaarden wijzen niet alleen op gebruik door toeristen maar ook andere gebruikers. Nu er een intentieverklaring ligt is de ruimte gekomen om het plan verder te verkennen.”

Wat zie je voor voordelen?
“De partijen gaan onderzoeken of de komst van de kabelbaan over het IJ haalbaar is. Het is goed dat er een concrete oplossing wordt onderzocht die geen impact lijkt te hebben op scheepvaart en verkeer en de aanwezige industrie. De IJ-baan lijkt relatief makkelijk te realiseren en het is een privaat initiatief, dus het kost de gemeente niks. Daarnaast is het waarschijnlijk goed te combineren met de toekomstige IJ-oever verbindingen: er wordt natuurlijk al lang gesproken over de bouw van twee bruggen over het IJ aan de oostkant en westkant van de stad.

Waar letten jullie specifiek op?
“We zijn als ondernemersvereniging natuurlijk benieuwd hoe de IJ-baan zich gaat verhouden tot de bestaande (haven) bedrijvigheid aan het IJ en tot de scheepvaart aldaar. We vinden het daarom belangrijk te weten hoe het tracé daadwerkelijk gaat lopen. Bovendien kijken we specifiek naar de aanlandingsplek in Noord. De IJ-baan moet geen belemmeringen voor bedrijven opleveren in dat opzicht. Het is dus van belang dat bedrijven goed betrokken worden in het komende haalbaarheidsonderzoek.”

Achtergrond IJbaan
Stichting IJbaan is in 2014 door Bas Dekker en Willem Wessels gestart als burgerinitiatief om een kabelbaanverbinding over het IJ aan te leggen. Het doel van dit initiatief is het realiseren van een stedelijke kabelbaan als hoogwaardige, aanvullende OV-verbinding over het IJ. Sinds 2016 zijn door de stichting, met medewerking van onder andere de gemeente, het Havenbedrijf en de Vervoerregio Amsterdam, meerdere onderzoeken uitgevoerd naar een kabelbaan over het IJ. Het plan dat er nu ligt gaat over een kabelbaan aan de westkant van de stad, onder andere om het geplande Havenstad te ontsluiten.