Energietransitie 27 januari 2021

Meest kansrijke bedrijventerreinen voor energietransitie

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB hebben Buck Consultants International (BCI) gezamenlijk opdracht gegeven voor een onderzoek naar de potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Het onderzoek moet de kansen voor de energietransitie op alle 380 bedrijventerreinen in beeld brengen. ORAM maakt onderdeel uit van het begeleidingsteam.