Ondernemen 27 januari 2021

Jaarplan 2021

2021 is een nieuw begin. Stap voor stap verwachten we terug te keren naar een (meer) open situatie zoals we die kennen van voorheen. In ons jaarplan blijven we echter realistisch; het jaar is immers volop in lockdown gestart. Tegelijkertijd blijven we positief, zijn we ambitieus en hebben we mooie plannen voor 2021, waarmee we, samen met onze leden aan de slag zullen gaan.

 

Netwerken

Al onze vergaderingen, overleggen en (netwerk)bijeenkomsten vinden voorlopig virtueel plaats. Desalniettemin hebben we een mooi netwerkprogramma opgesteld voor de eerste maanden, dat verbindt, inspireert en kennis overdraagt, ook al gaat alles online. Met webinars over relevante thema’s als ‘Back to work’, ‘Werken en reizen na Corona’ en het netwerk circulair, de bekende Online Koffiebreak en met onze nieuwe ‘Virtuele DoMiBo’. Hoe lang we zo blijven werken, nu nog onbekend. We blijven de vorm van ons netwerkprogramma continu aanpassen aan alle maatregelen en versoepelingen. 

In 2017 bestond ORAM 100 jaar. Dat hebben we aangegrepen om met de leden een visie te ontwikkelen op de toekomst van Amsterdam. De huidige ORAM-thema’s komen rechtstreeks uit de ‘Blauwdruk’. Dat werk is uiteraard nog lang niet klaar. Behalve realistisch blijven we ambitieus. 

Circulair Netwerk

Zo gaan we het komende jaar samen met leden en partners verder bouwen aan het nieuwe ‘Netwerk Circulair’. Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een plek waar waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en geen afval wordt geproduceerd. Opvallend is echter het ontbreken van de industriesector in de plannen van de gemeente Amsterdam binnen deze grootschalige regionale opgave. Met dit Netwerk maken we de circulaire plannen van de sector zichtbaar én brengen ze verder. Zo bouwt de industrie mee aan de circulaire economie van het Amsterdam van morgen. 

Energietransitie

Energietransitie is inmiddels niet meer weg te denken als topprioriteit voor het bedrijfsleven. Twee jaar geleden richtten we het platform Talks Energie Transitie (TET) op met als doel concrete energietransitieprojecten in de regio op te zetten en verder te brengen. In 2021 willen we nog meer bedrijven aan dit platform verbinden. We gaan bovendien een stap verder door met het platform de mogelijkheden van de energietransitiehub het Noordzeekanaalgebied zichtbaar te maken. Dit doen we in nauwe samenwerking met provincie NH, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam. 

Haven

De haven heeft zijn toegevoegde waarde voor Amsterdam in 2020 meer dan eens bewezen. Waar sectoren als horeca en toerisme het zwaar te verduren kregen, bleek de haven een stabiele factor. Onmisbaar bovendien in het logistieke proces, in de bevoorrading, maar ook energievoorziening van de regio. In 2021 zorgen we ervoor dat die toegevoegde waarde zichtbaar blijft en zijn plek behoudt in de toekomstige ontwikkeling van de stad, ook wanneer de pandemie afneemt. Dat zullen we niet alleen lokaal en regionaal doen, maar in 2021 ook meer nationaal. 

Ruimte voor werk

Een belangrijk thema voor de havenbedrijven en voor het bedrijfsleven in het algemeen, is ‘ruimte voor werk’. De fysieke ruimte staat onder druk en daarmee ook de ruimte om te ondernemen. In 2021 speelt dit mede door de woningbouwplannen en de stikstofproblematiek. Hoe we slim met onze kostbare ruimte om kunnen gaan in onze regio en toch voldoende ruimte voor economie kunnen behouden, blijft voor ORAM een cruciaal thema aan alle overlegtafels en ook bij de uitrol van de nieuwe Omgevingsvisie dit jaar. De coronacrisis heeft het belang van een diverse economie voor de veerkracht van de Amsterdamse regio aangetoond. Laten we dat post-corona vasthouden. 

“De coronacrisis heeft het belang van een diverse economie voor de veerkracht van Amsterdam aangetoond. Laten we dat post-corona vasthouden.”

Transport en logistiek 

In de loop van de tijd is door kostenreductie en korte-termijnefficiëntie gekozen voor transport en logistiek over de weg. De schaal van de regio Amsterdam, de relatie met het achterland en de hoeveelheid mobiliteitsbewegingen vraagt echter om alternatieven. ORAM zet zich samen met leden en partners in voor meer transport en logistiek over water en spoor in stad en regio. 

Optimale mobiliteit

De coronacrisis bracht een verschuiving teweeg in optimale mobiliteit voor mensen die werken in deze regio. Thuiswerken, reizen buiten de spits, plots was het business-as-usual. Maar het blijft belangrijk om wanneer we straks weer meer en meer naar werkgebieden reizen, te zorgen voor bereikbaarheid door ‘gebiedsgerichte initiatieven’ integraal te benaderen. Dat betekent wat ORAM betreft dat er samenhang moet zijn qua interregionaal beleid, de te nemen maatregelen en de bijbehorende oplossingen. We leggen hierbij de nadruk op de ‘Zuid-Corridor’ van Schiphol t/m Zuidoost.

Diversiteit 

Naast bovenstaande thema’s geven we ook aandacht aan ‘typische ondernemersthema’s, zoals ‘veilig werken en ondernemen’ en ‘arbeidsmarkt’ en dit wordt in 2021 aangevuld met ‘de diversiteit van ons netwerk’. Een thema waar we eind 2020 intern bij ORAM mee zijn gestart en dat we nu samen met onze leden willen oppakken. Met meer informatie, aandacht en gesprek voor het thema en een netwerk dat past bij de stad waar het thuis is, Amsterdam. 

Kortom in 2021 zet ORAM zich in voor het belang van onze leden en de (hernieuwde) ontwikkeling van Ondernemend Amsterdam. Misschien wel meer dan ooit tevoren. 2021 is begonnen. 

ORAM – voor Ondernemend Amsterdam