Ondernemen 19 december 2019

Jaarplan 2020

Bij ORAM gaat het om verbinding. Verbinding, met leden, met bestuurders en beleidsmakers, andere verenigingen, partners en stadmakers en natuurlijk met Amsterdam. In 2020 willen we die sterke verbinding benutten en samen met u verder bouwen aan de ontwikkeling van ondernemend Amsterdam.

Meer uit het netwerk

In 2019 lieten we onderzoek doen naar onze netwerkbijeenkomsten. Een belangrijke conclusie was dat u behoefte heeft aan betekenisvolle ontmoetingen door slimme combinaties. Met deze en andere aanbevelingen gaan we aan de slag. Zo gaan we meer bijeenkomsten organiseren waarbij we kennis en netwerken combineren. Bijvoorbeeld over onze focusthema’s ruimte voor werk, mobiliteit, nieuwe wereldhaven en energietransitie. Maar ook over typische ondernemersthema’s als veiligheid en HR.

Ook gaan we ervoor zorgen dat u voorafgaand en na de bijeenkomsten contact kunt leggen met de deelnemers. Bovendien hebben we ideeën voor inspiratie-events georganiseerd samen met leden en partners over interessante ontwikkelingen in regio Amsterdam.

Samen met u

Met ons Algemeen Bestuur en met de coalities die we in 2019 samen met leden oprichtten voor logistiek over water, ruimte voor werk en ook met ons TET-team en HR-netwerk maken we per thema een programma. Zo geven we de thema’s inhoud en maken we echt stappen. Voor onze events en ons industrienetwerk laten we in 2020 leden meedenken in de programma’s, zodat deze nog beter aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Participatie

Van Haven-Stad tot Zuidas, van Omgevingsvisie tot duurzame mobiliteit, van MRA-agenda tot energietransitie, participatie loopt in 2020 als een rode draad door onze programma’s en onderwerpen. Telkens zoeken we de dialoog met overheid,  partners, stadmakers en u. Om zo te zorgen dat bij plannen, ontwikkelingen en nieuwe initiatieven – het liefst in een vroegtijdig stadium – het belang van het bedrijfsleven wordt meegenomen.

Ook regionale samenwerking is een speerpunt voor ORAM. Alle oplossingen voor de uitdagingen van de stad, liggen in de regio, zeiden we immers al in onze Blauwdruk in 2017. In 2020 blijven we hier aandacht voor vragen bij (te) stadse ontwikkelingen en visies.

Ruimte voor werk

Amsterdam is niet alleen een woonstad, maar ook een werkstad. Alle soorten werk en op elk niveau. Balans tussen wonen en werken in de ruimtelijke plannen is daarom cruciaal. Dat borgen is waar we in 2020  op inzetten. Met implementatie van de principes uit ons onderzoeksrapport en als sparringspartner van de overheid op structurele basis. Daar willen we u ook vaker over bijpraten en in meenemen komend jaar.

Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam bereiken

Om optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam te bereiken wil ORAM in 2020 de zakelijke doelstellingen van bedrijven koppelen aan de maatschappelijke doelen van beleidsmakers. Dat doen we door bedrijven en publieke sector te verbinden rond thema’s als bouwlogistiek over water, regionale oplossingen en met een nieuwe coalitie: de Mobiliteitstafel. Maar ook met partners Breikers en VanAtotZuidas en de lancering van de app Amaze waarin alle vormen van mobiliteit voor van en naar je werk reizen eenvoudig beschikbaar worden gemaakt.

Haven

De haven is een logistiek knooppunt, uniek in Nederland door de nabijheid van luchthaven en dataport en van belang voor Europa als start van drie van de belangrijkste corridors. De waarde van dat knooppunt willen we zichtbaar maken en inzetten bij politiek en overheid op Amsterdams, regionaal én nationaal niveau. Met ons netwerk van commissies, zoals de cacaocommissie, commissie scheepsagenten en scheepsbewegingen dringen we door in de haarvaten van de haven en kunnen we ook in 2020 snel schakelen wanneer zich concrete issues voordoen.

Energietransitie

We hebben de kennis en innovatiekracht van bedrijven nodig voor de energietransitie en het Noordzeekanaalgebied is bij uitstek een plek om energietransitie waar te maken. Met de bedrijven willen we concrete projecten voor bijvoorbeeld waterstof en synthetische kerosine verder brengen. Ons programma hiervoor Talks Energie Transitie (TET) Amsterdam bouwen we in 2020 uit tot hét platform voor informatie over regionale energietransitieprojecten. Daarnaast participeren we met én namens het bedrijfsleven in Klimaatraad en Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. We onderzoeken de mogelijkheden voor een regionale transitieagenda en de mogelijkheden om met nieuwe partners stad en haven te verbinden in de energietransitie.

ORAM – voor Ondernemend Amsterdam