Veiligheid 14 april 2020

Industriële brandweer havengebied operationeel

De nieuwe industriële brandweerpost in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is operationeel! Sinds 1 april 2020 opereert de brandweer vanuit een tijdelijke kazerne. De kazerne kent een 24/7 bezetting. Normaal gesproken in twee ploegen, maar vanwege de coronasituatie nu tijdelijk in een 24-uurs rooster.

 

24/7

Het personeel bestaat uit zes bevelvoerders/teamleiders en 21 manschappen. Zij hebben de afgelopen maanden een intensieve opleiding gehad in industriële brandbestrijding en scheepsbrandbestrijding. Er is een industrieel voertuig met extra bluscapaciteit. Deelnemende bedrijven krijgen in ruil voor hun lidmaatschap een bedrijfsbrandweer die volledig getraind is op alle mogelijke scenario’s.

Publiekprivaat

Het is een publiekprivate samenwerking van 3 partijen: de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, Port of Amsterdam en private partijen (bedrijven) uit de haven. Ook ondernemersvereniging ORAM was betrokken bij de totstandkoming van de GBA. ORAM-directeur Kees Noorman: “Door een bundeling van krachten is calamiteitenbestrijding beter te organiseren. Dat is van groot belang in dit gebied met specifieke (brand)veiligheidsissues. Daarnaast laten de bedrijven in de haven hiermee gezamenlijk zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen.”

Rond 1 juli wordt de kazerne op Galwin opgeleverd. Voor meer informatie kijk op www.gbaamsterdam.nl.