go to top

In memoriam - Jasper Heusdens

13 september 2017

We gaan terug naar een willekeurige maandagochtend in 2006. Zoals elke week start het ORAM-team om 9 uur met een werkoverleg. Voorzitter Jasper Heusdens is er al, zwarte koffie in de hand. En dat is tekenend voor Jasper; geen voorzitter op afstand, maar zeer betrokken, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, kennis van zaken en een uitgesproken mening.


Jasper Heusdens2Afgelopen weekend is Jasper Heusdens, de oud-voorzitter (2002-2010) van ORAM overleden.

Medio jaren negentig kwam Jasper vanuit zijn functie bij Hoogovens (nu Tata Steel) in de Industrieraad, een adviesraad van de gemeente die de taak had de positie van de industrie in de Amsterdamse economie te versterken. Vanuit de Industrieraad werd hij voorzitter van de Amsterdamse Industrievereniging (AIV). In die rol ontmoette hij de voorzitters van twee andere verenigingen, de Scheepvaart en Industrie Vereniging Noord (SIVN) en Bedrijven Associatie Teleport (BAT). Gedrieën zagen zij het belang in van één sterke vereniging. Ze stapten over hun eigen schaduw heen en richtten ORAM op: Ondernemersvereniging Regio Amsterdam.

Jasper werd de eerste voorzitter van ORAM. En dat deed hij dus op een zeer betrokken en karakteristieke wijze. In die begintijd was het cruciaal om de drie bloedgroepen dichter bij elkaar te krijgen. De verschillen tussen de leden waren soms best groot. Maar Jasper slaagde erin evenwicht te brengen in de groep. Door bijvoorbeeld gezamenlijk een groot feest te organiseren in het Concertgebouw. Het werd een groot succes.

Jasper straalde gezag uit. Hij had veel gevoel voor politiek en wist feilloos wie je moest kennen en waar je ‘aan tafel’ moest zitten. Hij wist daarbij steeds de juiste toon aan te slaan; kritisch maar altijd met oog voor de relatie. Het leverde ORAM een vaste positie op in tal van overleggen en gremia in de Amsterdamse regio. Jasper zette ORAM op de kaart. Daar plukken we nog steeds de vruchten van.

De Amsterdamse haven en de havenbedrijven in het bijzonder hebben altijd zijn aandacht gehad. Zo heeft hij zich tot in de laatste maand van zijn voorzitterschap ingezet voor de nieuwe, grotere zeesluis in IJmuiden. De zeesluis die op dit moment wordt gebouwd.

Ook nadat hij geen voorzitter meer was, bleef Jasper als erelid betrokken bij onze vereniging. Hij was een graag geziene gast bij onze netwerkbijeenkomsten. En tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergaderingen kwamen de scherpste vragen vaak van onze oud-voorzitter. Waarbij hij het nooit naliet om het bestuur en het team te complimenteren met hun werk. Zo kennen we hem: kritisch, maar met gevoel voor de relatie en met ‘hart voor de zaak’. We zullen Jasper missen.