Mobiliteit 26 november 2021

Herinrichting Weesperstraat?

Onlangs schetsten wethouders Egbert de Vries en Marieke van Doorninck een nieuw scenario rondom de WeesperstraatWe vragen Menno van der Valk, binnen ORAM actief op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid, wat hij daarvan vindt. 

Wat is er aan de hand?  

“Over de herinrichting van de Weesperstraat wordt al langere tijd gesteggeld. Er liggen plannen voor ‘een knip op de Weesperstraat’ ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht en afgelopen zomer lanceerde Wethouder de Vries het idee om deze belangrijke ontsluitingsweg te versmallen tot 1 rijbaan. Het beleid van de gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk auto’s via de RingA10 óm de stad heen te leiden. De verkenning van de wethouders gaat uit van minder autoverkeer door bijvoorbeeld minder rijbanen. Of het doorgaand verkeer helemaal weren door de Weesperstraat volledig af te sluiten.”

Wat vind jij daarvan?  

“Het gebied in de oostelijke binnenstad wordt intensief gebruikt. Autoverkeer heeft daarin een aanzienlijk aandeel, dat is een feit. En daar is een reden voor, want er zijn nauwelijks alternatieven. Laten we daarom zorgen dat we geen belangrijke ontsluitingswegen gaan afknijpen en al helemaal niet zonder passend alternatief. We zien Amsterdam als een belangrijke economische motor, een stad waar gewerkt wordt. En daarbij hoort vervoer. Wij maken ons daarnaast zorgen over de bevoorrading van de stad, die door de verschillende programma’s, afsluitingen en achterstallig onderhoud enorm onder druk is komen te staan. Bewoners bestellen pakketjes die aan huis worden bezorgd, willen het liefst de auto voor de deur parkeren en willen soms ook hun woning verbouwen. Hoe gaan we daar dan mee om?

Hoe nu verder?  

Wij pleiten voor realistische en integrale oplossingen en als ondernemersvereniging  gaat het ons natuurlijk vooral om optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam. Het ontbreekt nu aan inzicht wat de mogelijke gevolgen zijn van de beperkingen in de Weesperstraat. Dit soort ingrijpende beslissingen vraagt om inzicht in de effecten, een degelijke en eerlijke afweging van verschillende belangen en onderzoek naar mogelijke alternatieven.”

Rol ORAM 

Als we nu niks doen, is ondernemend Amsterdam straks onbereikbaar. Wij zoeken samen met leden en partners naar slimme oplossingen voor de bereikbaarheid. We scheppen orde in de wirwar aan initiatieven. We werken samen met overheden, vervoersorganisaties en bedrijven voor een slimmere en betere benutting van de huidige infrastructuur. En we pleiten bij de politiek voor een regionale en integrale aanpak. Kortom, we doen er alles aan om optimale mobiliteit weer bereikbaar te maken voor het bedrijfsleven in de Amsterdamse regio.