Haven 28 juni 2021

Havententoonstelling Scheepvaartmuseum

Afgelopen week is in het Scheepvaartmuseum een nieuwe expositie geopend. De nieuwe tentoonstelling Amsterdam Havenstad, mede mogelijk gemaakt door ORAM, laat de eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad zien: toen, nu en in de toekomst.

 

Naast de verschillende objecten en schilderijen, worden interactieve verhalen verteld en worden bezoekers uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van diezelfde haven. Via verschillende dilemma’s kunnen ze zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op zowel de haven als de stad. Hier zie je duidelijk de thema’s terugkeren waar ORAM als belangenbehartiger van het Amsterdamse bedrijfsleven ook dagelijks mee bezig is: haven, ruimte voor werk, mobiliteit, energietransitie en circulaire economie.

Eigenlijk gaat de tentoonstelling over de relatie tussen de haven en de stad. Heel veel Amsterdammers weten niet genoeg en soms ook niets over wat zich afspeelt in de haven. Die status beïnvloedt in hoge mate de wederzijdse relatie en de mate van bekendheid. Daarom zal deze tentoonstelling een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid en het verbeteren van de relatie.

De tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum wordt mogelijk gemaakt door Port of Amsterdam, Amports en ORAM.