Haven 24 december 2018

Haventarieven Amsterdam stijgen in 2019 met 1,4%

Havenbedrijf Amsterdam heeft besloten om de haventarieven voor 2019 met 1,4% te laten toenemen.

Bij het vaststellen van het indexgetal is naast de inflatie rekening gehouden met het niveau van de havengelden in de andere havens in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio, conform afspraak met havenbranchevereniging ORAM.

Havengeld is een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten in een haven en worden toegerekend aan bezoekende schepen, zowel zee- als binnenvaart. Na erfpachtinkomsten is het de belangrijkste inkomstenbron van Havenbedrijf Amsterdam.

Het is sinds 2013 gebruik dat het havenbedrijf de markt consulteert bij de vaststelling van deze tarieven. De stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Voor vragen: Kees Noorman