Verkiezingen 9 februari 2022

Havenontbijt met wethouder Groot Wassink

Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink heeft, samen met een groep havenondernemers, ontbeten in Het Scheepvaartmuseum en sprak met hen onder andere over de nautisch logistieke functie van de haven.
foto:BLINKfotografie

Onderwerpen die op de agenda stonden waren heden en toekomst van de haven, de rol van de haven in de diverse economie van Amsterdam en de positie van de haven in de ontwikkeling van de stad. Daarnaast spraken wethouder en bedrijven over werkgelegenheid en de noodzaak van hervorming van de arbeidsmarkt.

Groot Wassink benadrukte het belang van de haven voor Amsterdam voor de energietransitie en de circulaire economie en het reserveren van voldoende ruimte daarvoor. Vanuit de bedrijven werd onderstreept dat ook de nautische ruimte precair is en dat nieuwe functies en bedrijven in de (zee)haven vooral gekoppeld moeten zijn aan scheepsbewegingen.

Wensenlijst ondernemend Amsterdam
ORAM heeft 10 wensen geformuleerd voor Ondernemend Amsterdam op weg naar de gemeenteraad verkiezingen op 16 maart 2022. Alle punten hebben we op een rij gezet in een overzichtelijke infographic.

Foto: BLINKfotografie