go to top

Gezamenlijke aanpak criminaliteit tegen ondernemers

13 februari 2015

In het bijzijn van minister Opstelten ondertekende een brede delegatie overheid, politie, justitie en ondernemers een nieuw convenant voor de bestrijding van criminaliteit tegen ondernemers. Het convenant bezegelt de samenwerking in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) en bestrijkt de periode van 2015 tot 2018. De al langer bestaande samenwerking wordt daarmee voortgezet en uitgebreid. "Een veilige werkomgeving is een basisvoorwaarde om goed te kunnen ondernemen. ORAM zet zich dan ook al vele jaren in voor veilig ondernemen en is actief in het RPCAA. Uiteraard ligt het accent bij ons daarbij op de thema's die onze leden raken, zoals de veiligheid op de bedrijventerreinen, ladingdiefstal, fraude en cybercrime", aldus Paul Wevers, voorzitter van ORAM en lid van de Stuurgroep RPCAA.

RpcaaWerkprogramma
Het RPCAA bestaat al jaren en het ontwikkelde voor ondernemers onder meer veiligheidsbrochures, overvaltrainingen, horecatrainingen, informatieavonden over cybercrime en extra toezicht op hot spots. In de Week van de Veiligheid wordt jaarlijks invulling gegeven aan het ‘donkere dagen offensief’ met onder andere instructiefilms en secret-scans. Ook heeft het RPCAA een nazorgplan ontwikkeld bij overvallen. Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant besprak wethouder Kajsa Ollongren met de leden van de stuurgroep RPCAA en minister Opstelten hoe de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd en uitgebreid.

Resultaten
Het RPCAA heeft bijgedragen aan de oprichting van meer dan 70 KVO’s  (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor winkelgebieden en bedrijventerreinen. ORAM begeleidde onder meer de KVO's op Cruquius, Amstel Business Park, Teleport, Rieker Business Park en Zuidas. De afgelopen jaren daalde het aantal overvallen op ondernemers met 37%. Het groeiend aantal voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten dat het RPCAA organiseert wordt druk bezocht. Zie ook www.veiligondernemendoejesamen.nl.