Haven 17 december 2020

Gemeenteraad Amsterdam neemt Gemeentelijke Visie haven en Strategisch plan Havenbedrijf aan

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft op donderdag 17 december de Gemeentelijke Visie Haven aangenomen. De visie is daarmee officieel beleid* geworden. ORAM vindt het goed dat er nu een visie ligt die richting geeft en waardeert het dat bedrijven in de haven betrokken zijn bij de totstandkoming ervan. Ook het Strategisch plan van het Havenbedrijf 2021-2025 is aangenomen. Eerder gaf ORAM al een inhoudelijke reactie op de Gemeentelijke Visie Haven.

 

Raadsleden hebben met wethouder Everhardt (financiën, haven) gedebatteerd over de inhoud van beide stukken. Tijdens het debat werd benadrukt dat haven en stad onlosmakelijk verbonden zijn. ORAM vindt het positief dat zowel de wethouder als diverse Raadsleden zich hier over uitspreken. Initiatieven om stad en haven dichter bij elkaar te brengen verwelkomt ORAM dan ook ten zeerste.

Vrijwel alle partijen in de Raad benadrukken het belang van de haven voor de diversificatie van de Amsterdamse economie. Door de Coronacrisis is wederom gebleken dat de haven een stabiele vorm van werkgelegenheid biedt. Voldoende personeel dat beschikt over de juiste kennis is voor bedrijven in de haven en industrie essentieel. Als het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid hier gezamenlijk aan werken kunnen we nu en in de toekomst nog meer stabiele banen creëren.

Ruimte voor de haven vormde een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het debat. Een groot aantal partijen heeft aangegeven meer inzicht in de ruimtevraag van de haven te willen. Het gaat dan om zowel fysieke- als milieuruimte voor de huidige én toekomstige ambities van de haven. ORAM kaart al langer aan dat zowel de energietransitie en circulaire economie op industrieel niveau meer fysieke- en milieuruimte vergen. Het is van belang om bedrijven die zich hiermee bezig houden nu en in de toekomst te kunnen faciliteren.

Middels deze link kunt u de Gemeenteraadsvergadering terugkijken. De Gemeentelijke Visie Haven en het Strategisch plan van het Havenbedrijf Amsterdam worden behandeld tijdens agendapunten 15 en 16.

*De publicatie van de stemmingen van de Amsterdamse Gemeenteraad van 16 en 17 december jl. worden een dezer dagen officieel gepubliceerd.