Column 1 september 2020

Frisse moed

Afgelopen zomer hoopte ik stiekem heel even dat vandaag, 1 september, een kantelmoment zou zijn. Dat we als vanouds weer met frisse moed aan de slag zouden gaan. Dat we weer volop naar kantoor konden, ons weer meer vrijheden zouden kunnen permitteren, dat onze jaarlijkse ORAM-zomerborrel zou plaatsvinden. Het was natuurlijk ijdele hoop. We blijven thuiswerken; de onzekerheden blijven voor velen van u groot; de omzetten en opdrachten hebben te lijden en een derde steunpakket van de staat is helaas nog steeds nodig.

 

Kantelmoment

Maar wat moet het dan wel worden, deze 1 september? Waarvoor is het dan een kantelmoment? Als het aan ORAM ligt, voor de gezamenlijkheid.  In plaats van ‘ieder voor zich’ te gaan, moeten we gezamenlijk de problemen aanpakken waar we voor staan. Bij de aanpak van de coronacrisis, de werkloosheid, de bezoekerseconomie, de energietransitie om er maar een paar te noemen. En dat ondanks dat we elkaar moeilijker kunnen ontmoeten. Eén bedrijf, één organisatie, één speler kan het niet, we moeten het samen doen.

Stikstofdossier

Neem nu het stikstofdossier. Een issue dat voor veel bedrijven steeds problematischer wordt. We hebben veel baat bij een gezamenlijke oplossing, een stikstofbank. Een bank waar bedrijven hun overschotten en tekorten kunnen uitruilen, zodat innovatieprojecten toch doorgang kunnen vinden. We hebben elkaar nodig. Dat geldt ook voor de energietransitie die in deze regio zo veel mogelijkheden biedt. We kunnen ieder voor zich mooie projecten bedenken maar alleen gezamenlijk en integraal slaan we pas een deuk in het pakje boter. Dus laten we vooral gas geven (en niet in de laatste plaats de gemeente) en zorgen dat we Amsterdam op de kaart zetten, voordat we ingehaald worden door andere regio’s.

Gezamenlijke problemen – corona, stikstof, energietransitie – moet je gezamenlijk oplossen

De bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam is door al het thuiswerken en -studeren enorm verbeterd. Dat willen we allemaal graag vasthouden voor de lange termijn. Een initiatief van gemeenten, vervoerregio, bedrijven en onderwijsinstellingen werkt nu aan een concrete aanpak om dat te ‘bereiken’. ORAM werkt graag mee aan die (gezamenlijke) aanpak.

Niet opportunistisch

Gezamenlijk hebben we bovendien meer economische kansen. Voor Europese fondsen en subsidies is het bijvoorbeeld nú de tijd om te zorgen dat deze regio die zulke harde klappen van de coronacrisis te verduren heeft, ook kan profiteren van Europees geregeld geld. Maar dan moeten we wel over onze eigen schaduw heen stappen en met bedrijven, gemeenten en bestuurders als één regio aanvragen indienen om met elkaar grote projecten te kunnen oppakken.

Laten we dus niet opportunistisch zijn, maar (virtueel uiteraard) de koppen bij elkaar steken. Want gezamenlijke problemen – corona, stikstof, bereikbaarheid – moet je gezamenlijk oplossen.

Toch frisse moed

Of zoals een nieuw lid het onlangs bij hun introductie in ons netwerk verwoordde:
Het is belangrijk dat ondernemers, bewoners en de gemeente niet tegenover elkaar komen te staan, maar samenwerken aan praktische oplossingen voor de stad.”

Kijk, daar krijg ik dan toch weer frisse moed van.

Kees Noorman
directeur ORAM