go to top

Extra investeringen in infrastructuur noodzakelijk

1 mei 2017

ORAM maakt zich vandaag samen met andere bedrijfslevenorganisaties hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur.

Infra
De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers nadat nu blijkt dat goederenstromen in Nederland bij meer economische groei verder vastlopen. De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek en digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking.

Verkeer en vervoeranalyse: op lange termijn nieuwe opgaven om groei mobiliteit op te vangen