go to top

Duurzaamheid: denk mee over slimmer omgaan met regels

11 mei 2015

Wat kunnen we doen om het ondernemersklimaat in Amsterdam te versterken, met meer ruimte voor duurzame initiatieven? Gemeente Amsterdam wil daarover graag met u in gesprek.

Foto2 Bij Slimmer Omgaan Met RegelsAmsterdam wil ‘slim omgaan met regels’. Belemmerende regels schrappen, regels beter uitleggen, of procedures slimmer inrichten. Om dat te bereiken gaat Gemeente Amsterdam graag in gesprek met ondernemers. Om te achterhalen op welke punten ze kunnen verbeteren – of dat nu lokale regels betreft of nationale/ Europese regels.

Welke kansen ziet u voor duurzame innovatie? Zijn er regels die hergebruik van afval, duurzame energie, schoon vervoer of andere duurzame initiatieven in de weg staan? Denk mee op maandag 1juni a.s. van 15.30 tot 18.30 uur. Nadere informatie: Rein Aarts (ORAM) – aarts@oram.nl, 06 1216 1083.