Energietransitie 28 september 2020

Durven we de juiste keuzes te maken voor een circulaire toekomst?

“Je neemt een hypotheek op de toekomst als je geen ruimte maakt voor de circulaire industrie”. Dat zei ORAM-directeur Kees Noorman tijdens een sessie over circulair op maandag 21 september in het kader van de marathonuitzending van WeMakeThe.City 2020. Dit jaar was het noodgedwongen een livecast. Ook gedeputeerde Zita Pels sprak mee over de industriële circulaire economie en wat er voor nodig is om die groot te maken. Nu en in de toekomst.

 

Meer ruimte nodig

Willen we een circulaire toekomst in de haven en industrie écht mogelijk maken, dan moet er nog een hoop gebeuren. Daar waren deelnemers aan het gesprek het over eens. Zoals gedeputeerde Zita Pels terecht stelt is de circulaire industrie vaak niet aai- en knuffelbaar. Port of Amsterdam voegt daar aan toe dan er voor dit type industrie vaak juist méér fysieke en milieuruimte nodig is. Afvalstoffen scheiden en verwerken tot hoogwaardige grondstoffen neemt immers meer ruimte in beslag dan wanneer ze worden verbrand. Men moet bereid zijn om deze ruimte beschikbaar te stellen.

Hypotheek

Dit blijkt in de praktijk vaak lastig, ziet ORAM. Zeker wanneer we de ambities voor de energietransitie, wonen en – daarmee de wens om bedrijven te verplaatsen – in het NZKG hierbij optellen. Beslissingen die je nu neemt op deze terreinen, hebben dus invloed op onze circulaire toekomstambities.

Hoogtepunt van het gesprek was de rondleiding die Jelle Sernee van Plastic Recycling Amsterdam gaf door zijn fabriek in de Amsterdamse Haven. Zijn bedrijf verwerkt plastic uit huisvuil, onder andere afkomstig van AEB, tot 99 procent zuiver hernieuwbaar materiaal. Dat vervolgens weer kan worden gebruikt om circulaire plastic producten te maken. Kees Noorman reageert op het verhaal van Sernee: “Hieruit spreekt enorm veel durf, omdat het vooraf altijd onzeker is of men je eindproduct wel wil kopen. ‘Virgin plastic’, niet-gerecycled plastic, is namelijk nog steeds goedkoper dan de gerecyclede vorm. En bovendien loopt wet- en regelgeving vaak nog achter, waardoor je bedrijfsvoering in de knel kan komen.”

Wil je bestaande bedrijven inspireren en helpen in het formuleren van circulaire ambities, en wil je nieuwe circulaire bedrijvigheid aantrekken? Dan is het volgens ORAM van groot belang om daar actief ruimte en geschikte wet- en regelgeving voor te maken. Het zijn immers de bedrijven die creativiteit met zich meebrengen en moeten gaan investeren!

Nieuw circulair netwerk

Om die bedrijven verder te brengen met hun circulaire ambities, zet ORAM momenteel een circulair netwerk op van bedrijven. Doel van dat netwerk is het ophalen en verder brengen van concrete initiatieven en het delen van kennis en ervaring tussen circulaire ondernemers en ondernemers die circulaire ambities hebben. Voor meer informatie, neem contact op met Giulietta Cohen, cohen@oram.nl, 06 4208 1141.