Zuidas 29 oktober 2021

De Zuidas staat in volle bloei!

Deze week publiceerde het Financieel Dagblad een artikel dat de gevreesde leegloop van de Zuidas definitief lijkt uit te blijven. We legden drie vragen voor aan Menno van der Valk, binnen ORAM – Ondernemend Amsterdam o.a. verantwoordelijk voor Zuidas, Mobiliteit & Bereikbaarheid.

Hoe kijk je terug op deze week?

Ik kijk terug op een uiterst positieve week, ondanks dat er in de media al enige tijd sprake is van een negatief sentiment over bedrijven die de Zuidas ‘massaal’ zouden verlaten. Die berichtgevingen zorgen voor onrust, terwijl van leegloop allerminst sprake is. ORAM is daarom blij met het nieuws van de afgelopen week dat er diverse grote partijen (waaronder een aantal ORAM-leden) bekend hebben gemaakt dat ze juist kiezen om zich te vestigen in het gebied. De status van Zuidas als internationale toplocatie, de relatie met Schiphol en de centrale ligging bovenop een belangrijk ov-knooppunt maken Zuidas een locatie met een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het geeft ORAM voldoende vertrouwen om te veronderstellen dat de Zuidas bloeit.

Op de PROVADA merkte ik ook veel optimisme over de ontwikkelingen in Zuidas. Zo sprak ik in de RAI met verschillende vastgoedconsultants en ontwikkelaars, waaronder Cees van de Spek van EDGE Technologies. Hij vertelde mij dat de Zuidas momenteel een unieke evolutie doormaakt. Hij zei: “Wij als ontwikkelaars moeten altijd de vraag blijven stellen of functies van gebouwen en gebieden nog wel aansluiten. Het lukt de Zuidas zichtbaar om iets toe te voegen aan de pure functie van een ‘Central Business District’. Dit is het beste samen te vatten als levendigheid. Met als resultaat een gebied dat in trek is bij locals, expats, organisaties én daarmee investeerders over de hele wereld.”

Het feit dat een aantal toonaangevende bedrijven hun kantoor aan de Zuidas verlaat kan verschillende redenen hebben. Dikwijls valt dit samen wanneer einde huurcontract in zicht is. Dit is een moment om te bepalen of het huidige kantoorconcept nog voldoende past bij de strategie en/of omvang van een organisatie. Die afweging is heel herkenbaar en van alle tijden. Harold Coenders van ORAM-lid Colliers International Amsterdam vulde hierop aan dat in een aantal gevallen Zuidas niet meer passend is bij de maatschappelijke positie van een bedrijf en een andere omgeving wenselijker is. Daarnaast ziet hij ook een verschuiving doordat de status van de economie nieuwe leiders kent en dat daardoor bijvoorbeeld technologie- en farmabedrijven zich steeds meer in de Zuidas vestigen.

Waar liggen de uitdagingen?

Vanuit ORAM hebben we onlangs het verlanglijstje ‘de top 10 van Ondernemend Amsterdam’ gepresenteerd. Daarin vragen we aandacht om integrale oplossingen uit te werken voor bereikbaarheid en mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam. Want optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam kan volgens ORAM alleen ontstaan vanuit een interregionaal vertrekpunt. De sleutelpositie ligt hierbij grotendeels in Zuidas. Diverse vervoersstromen komen op deze plek samen, waar zonder de nodige investeringen de capaciteitsproblemen steeds verder zullen toenemen. Daarnaast vraagt de grote diversiteit aan ontwikkelingen van kantoren en woningen langs de Amsterdamse Zuidas voor korte en middellange termijnoplossingen om de druk in het gebied op te vangen tijdens de toekomstige aanleg van het Zuidasdok. Zonder constructieve maatregelen en goed doordachte aanpassingen zullen de problemen de aankomende tijd alleen maar verder toenemen, met alle gevolgen van dien!

Desondanks komen er verschillende bedrijven juist nu naar de Zuidas toe. Marijn Bodelier van ORAM-lid Greenberg Traurig vertelde mij wat de reden is van hun komst in Zuidas: “Onze huidige ruimte in het Hirsch gebouw op het Leidseplein is te krap geworden. Wij zijn daar uit ons jasje gegroeid. Wij zochten daarom naar een ‘state of the art’ gebouw dat aansluit bij onze manier van werken en ons ambitieniveau. De Valley voldoet daaraan. Het is gebouwd volgens de laatste duurzaamheidseisen en kan volledig naar onze wensen worden ingericht. Uiteraard zijn we de afgelopen jaren verknocht geraakt aan het Leidseplein maar voor ons kantoor is de verhuizing naar De Valley ook bevestiging van de groei en ontwikkeling die we als kantoor de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.”

Waar wijst de oplossingsrichting naartoe?

Niemand wil terug naar de periode van omstreeks januari 2020 toen reizigers praktisch van de perrons afvielen. We zien daarin een enorme opgave en dit vraagt om visie en een bredere context. Want alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig. Het is een kwestie van goed organiseren en op tijd investeren in nieuwe infrastructuur en openbaar vervoer. Daarbij is een goede afwikkeling van de weg, het OV, taxi’s en deelmobiliteit cruciaal voor zowel de bereikbaarheid van Zuidas zelf, als voor de bereikbaarheid tussen de verschillende knooppunten in de MRA langs de Zuidcorridor (Schiphol tot Zuidoost). Uitbereiding van het spoor is volgens ORAM doorslaggevend voor de doorstroming en het beter benutten van het mobiliteit systeem, nu en in de toekomst. Op hoofdlijnen zijn de volgende uitgangspunten noodzakelijk: sturen op een systeemwijziging waarbij er wordt ingezet op de behoefte van eindgebruikers, gedragsverandering van medewerkers (wat moet leiden tot spreiding van werktijden en gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten) en blijvend investeren in het alternatief en zorgen voor tijdige financiering van nieuwe infrastructuur.Wat doet ORAM in de Zuidas?
Zuidas heeft als toonaangevende kantorenlocatie een cruciale positie voor het (internationaal) economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het succes van Zuidas heeft in de afgelopen periode geleid tot veel nieuwe grote ontwikkelingen, waarbij naast kantoren er steeds meer wordt ingezet op een combinatie van werken, wonen en recreëren. Naast positieve resultaten leidt deze situatie geleidelijk aan tot nieuwe uitdagingen, waaronder diverse bereikbaarheid en leefbaarheidsissues.

ORAM komt op voor de belangen van ondernemers en bedrijven in Zuidas om de kwalitatieve uitgangspunten van deze toplocatie te waarborgen. In ons ledenbestand zitten grote gevestigde namen die wij samenbrengen in de ORAM Zuidascommissie.