Ruimte voor werk 14 januari 2022

De verstedelijkingsstrategie: koers voor de ontwikkeling van de MRA

Recent verscheen het ‘verstedelijkingsconcept 2050’: voor het eerst hebben de MRA gemeenten, de provincie en het Rijk de handen ineen geslagen om een gezamenlijke regionale uitwerking te doen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en daarmee de basis te leggen voor lokaal en regionaal op te stellen beleid.

ORAM juicht het toe dat er op MRA schaal afspraken worden gemaakt aangezien de complexe ruimtevraagstukken niet meer binnen gemeentegrenzen kunnen worden opgelost. Het is om die reden dan ook een belangrijk richtinggevend stuk voor onze leden. Wij hopen en verwachten dan ook dat individuele gemeenten zich houden aan de gemaakte afspraken in dit kader. Hierna zijn de gemeenteraden van de MRA aan zet om dit concept te beoordelen en een definitieve status te verlenen.  

In deze reactie komen de volgende onderwerpen aan de orde.:

-Drijfveer: het bouwen van steden en samenlevingen
-Woningnood staat centraal
-Ongemengde bedrijventerreinen zijn nodig
-Aandacht voor toekomst en sterke concurrentiepositie NZKG
-NOVI-agenda
-Energie(transitie)
-Duurzame goederenstromen
-Ruimte voor bedrijventerreinen
-Houtrakpolder


In deze PDF lees je de volledige reactie van ORAM op de verstedelijkingsstrategie.