Haven 16 september 2021

De stad doet te weinig (video)

Directeur Kees Noorman gaf commentaar aan AT5 over de brandbrief die de gemeente heeft gestuurd aan de staatssecretaris waarin wethouder Van Doorninck de netbeheerder vraagt grootverbruikers, die op het elektriciteitsnet willen, te weren. Kees Noorman was duidelijk over de de urgentie van het onderwerp en vindt dat de stad te weinig doet.

“Het is een nogal naïeve tekst, het lijkt ook wel een tekst van iemand die in de problemen zit. Ik zou eigenlijk willen vragen: wat heeft de wethouder eigenlijk gedaan de afgelopen vier jaar om ervoor te zorgen dat dit op alle niveau’s goed aanhangig is gemaakt?”, aldus ORAM-directeur Kees Noorman.

Volgens Noorman had de gemeente de brief vier jaar geleden al moeten versturen: “De stad elektrificeert, we dwingen de hele industrie en de haven om te verduurzamen, er worden enorm veel initiatieven genomen. Dat je dan nu geconfronteerd wordt dat er een toegenomen elektriciteitsvraag is, dat vind ik echt ongelofelijk.”

Over energie besparen zijn volgens de ORAM-voorman wel afspraken met het bedrijfsleven te maken. “Sterker nog, ook daar worden enorm veel initiatieven genomen. Maar je kunt niet als wethouder zeggen: we vinden dit een probleem van de industrie, laat die maar met elkaar bekijken of ze de energie een beetje onder elkaar kunnen verdelen.”