Vereniging 1 juli 2021

De gouden gloed van de zomer

Het zomerreces is in aantocht, maar juist in deze tijd van het jaar gebeurt er veel. Misschien dit jaar nog wel wat meer dan normaal, want de afbouw van de coronamaatregelen zorgt voor veel (sociale) activiteit. Afronden, afhechten, eindsprint: we zijn er druk mee bij ORAM en onze leden ook!

 

Zo reageerden wij vorige week op het nieuws dat de stroomvoorziening in de Amsterdamse haven onder druk staat. In het Westelijk Havengebied is waarschijnlijk op korte termijn de maximale capaciteit al bereikt. Daar maken we ons grote zorgen over. De economische ontwikkeling en innovatie dreigen hiermee averij op te lopen. Een gebrekkige stroomvoorziening is natuurlijk een grote rem op ons vestigingsklimaat. Er is een enorme ambitie in op het gebied van duurzaamheid en energietransitie en die zal juist leiden tot toename van het elektriciteitsgebruik. Ambitie en capaciteit botsen hierin. We moeten toe naar serieuze oplossingen.

En we zijn trots. Trots op de nieuwe havententoonstelling in het Amsterdams Scheepvaartmuseum. De tentoonstelling wil bezoekers laten zien hoe haven en stad met elkaar verweven zijn, in verleden, heden en toekomst. De bezoekers worden uitgedaagd om mee te denken over de toekomst. Via verschillende dilemma’s kunnen ze zien welke invloed bepaalde keuzes hebben op zowel de haven als de stad. Een absolute aanrader voor tijdens de zomer!

We zijn ook heel blij. Blij dat we een groot aantal leden weer eens in levende lijven hebben ontmoet. Tijdens de varende haringparty samen met Amports en Port of Amsterdam ontstonden er toch weer andere gesprekken dan online. En bij Re-connect werden op locatie bij onze leden in compacte groepen goede gesprekken gevoerd over inhoudelijke onderwerpen als de Amsterdamse omgevingsvisie. Ruimte voor werk in Amsterdam is en blijft broodnodig, bleek maar weer. We zijn blij dat ook de afspraken weer wat meer plaatsvinden op locatie. We zijn er nog niet, maar wel goed op stoom aan het komen voor meer fysieke ontmoetingen en evenementen.

Kortom. We gaan positief de zomerperiode in. We houden de actualiteiten in de gaten en zien u in augustus uitgerust terug met een gouden gloed van de zomer!

Kees Noorman               Paul Wevers
directeur                         voorzitter