Ondernemen 21 november 2019

Concrete voorstellen van Amsterdams bedrijfsleven voor B&W

Het Amsterdams bedrijfsleven doet het College van Amsterdam concrete voorstellen om de gemeentelijke plannen te verbeteren en bovendien de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te versterken. Zij deden dit woensdag 20 november tijdens een conferentie met burgemeester Halsema en de wethouders Everhardt en Groot Wassink.

Het Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) ziet uit naar deze participatiebijeenkomst, zeker omdat dit College claimt werk te maken van participatie. De verwachtingen zijn dan ook groot. Bedrijven vinden het van belang om mee te kunnen denken over gemeentelijke plannen. Op vier thema’s doet het GBA concrete voorstellen:  

Aansluiting arbeidsmarkt

Huib van Santen (VAZO): “Vandaag doen wij de wethouder het aanbod om actief mee te doen met de aanpak van het College tegen Arbeidsmarktdiscriminatie. Wij geloven dat met een bewustwoordingscampagne meer positiviteit wordt gegenereerd en het beoogde resultaat wordt behaald, dan met repressiemaatregelen. Naming en shaming dragen er niet aan bij en zullen wij als verenigd bedrijfsleven niet ondersteunen.”

Ruimte voor alle soorten werk

Paul Wevers (ORAM):  “Alle Amsterdammers, op kantoor, in de dienstverlening of in de productie, moeten kunnen wonen én werken in hun stad. We moeten voorkomen dat de grote groei van Amsterdam ten koste gaat van ruimte voor werk. Met georganiseerde participatie kan het bedrijfsleven adviseren over ruimtelijke plannen van de gemeente. Om zo, gezamenlijk en met innovatieve oplossingen , ruimte voor wonen én werken (in alle soorten) te houden.”

Regionalisering

Bart Drenth (MKB Amsterdam):“Wij geloven dat de oplossingen voor de uitdagingen van Amsterdam in de Metropoolregio liggen. Maar op dit moment is de regio niet zichtbaar genoeg bij gemeentelijke plannen. Regionale samenwerking moet coherenter en minder vrijblijvend. Bijvoorbeeld met een MRA-toets bij elk gemeentelijk plan.”

Participatie bedrijfsleven

Hans Bakker (VNO NCW Metropool Amsterdam): “Participatie van het bedrijfsleven moet standaard worden meegenomen bij beleidsplannen en niet afhankelijk zijn van het omgevingsbewustzijn van betrokken ambtenaren. Wij stellen een ‘gemeentebrede’ aanpak in een vroege fase van beleidsvorming voor, met een bedrijvenpanel naar voorbeeld van de MKB-toets die landelijk wordt gehanteerd, voor zowel grote als kleinere beleidsplannen. Uiteindelijk willen we komen tot een vorm van co-productie van programma’s.” 

Over het Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam (GBA):

VEBAN, VAZO, Vereniging Amsterdam City, OV Westpoort, Koninklijke Horeca Amsterdam, MKB Amsterdam, VNO NCW Metropool Amsterdam en ORAM zijn samengebracht in het GBA. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 2500 bedrijven in Amsterdam. Elke dag geven zij in de stad het bedrijfsleven een stem en maken zij zich sterk voor thema’s als werkgelegenheid, veiligheid en gebiedsontwikkeling.