Corona 19 maart 2020

Column: Alle hens aan dek

Sinds mijn vorige column leven we in een hele andere wereld. Een wereld waarin we ons onthouden van sociaal contact om gezond te blijven, waarin we klappen voor onze zorgprofessionals die als soldaten aan het front aan het vechten zijn voor mensenlevens en waarin media ons dagelijks overladen met meer onheilspellend nieuws over dat allesoverheersende virus.

Als belangenbehartiger voor bedrijven in de regio Amsterdam kijkt ORAM vooral naar de impact op de economie. En die is groot. Het coronavirus voor de Amsterdamse economie is als een handrem die aangetrokken wordt in een op volle snelheid rijdende trein. Het perspectief van heel wat ondernemers verandert van de ene op de andere dag van positief naar standje overleven. Hotels wiens bezettingsgraad tot het minimum is gedaald, zee- en riviercruiseschepen die de stad niet meer in kunnen, werk dat van de ene op de andere dag stil ligt. Alles werkt door op de totale economie van de stad. En het einde is nog niet in zicht.

Gelukkig neemt de landelijke overheid snel gepaste maatregelen en zien we inspanningen om alles in het werk te stellen om de schade te beperken. Het is daarnaast van groot belang dat er ook op lokaal niveau maatregelen worden getroffen. We zijn blij dat de Gemeente Amsterdam zeer snel een goed pakket aan maatregelen heeft kunnen treffen om het ergste leed te verzachten. Van de efficiënte en snelle uitvoering van de kabinetsmaatregelen tot het uitstellen en laten vervallen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Daarnaast hebben wij samen met andere ondernemersverenigingen aandacht gevraagd voor het versterkt voortzetten van het opdrachtgeverschap van de Gemeente en het zorgdragen voor tijdige betaling van facturen.

Vitale rol

Onze speciale aandacht gaat ook uit naar onze leden in de haven en de industrie. Port of Amsterdam en de ondernemers in de haven doen er alles aan om de haven open en operationeel te houden. En dat is cruciaal, aangezien de haven een vitale rol vervult in het bereikbaar houden van de stad en Europees achterland voor goederen, in het bijzonder voedsel en medicijnen, maar ook energie. Bedrijven in de haven staan vaak aan het begin van een keten: grondstoffen starten hier hun weg naar essentiële producten, die juist in tijden van crisis van groot nut kunnen zijn. ORAM zet zich er dan ook voor in dat de haven in beweging blijft en daarmee dat essentiële goederen en materialen hun weg blijven vinden naar burgers.

Het is alle hens aan dek voor Amsterdam en wij blijven ons inzetten voor uw belangen.  Wij wensen u veel sterkte en in het bijzonder een goede gezondheid toe.
Paul Wevers
voorzitter ORAM