Corona 3 april 2020

Brief aan de leden nr. 2

Beste leden,

Het contact met onze leden is altijd cruciaal, maar in deze barre tijden net nog even meer. Ook de afgelopen week hebben we als ORAM-team weer veel ondernemers gesproken. Misschien wel meer dan ooit zoeken bedrijven naar verbinding, naar inspiratie en soms naar troost. En dat alles noodgedwongen via de telefoon en via het scherm. Wat opvalt is de creativiteit waarmee ondernemers hun business in leven houden. En we zien leden die hun talenten gebruiken om onze stad op allerlei vlakken door deze crisis te loodsen en onbaatzuchtig anderen helpen om boven water te blijven. Daar worden wij blij van, daar doen we het voor.

 

We horen inmiddels helaas ook dagelijks de berichten over sectoren die in de problemen komen. Nu, maar naar verwachting ook in de toekomst. Amsterdam als dienstenstad wordt hard geraakt, blijkt uit onderzoek dat SEO recentelijk deed in opdracht van de gemeente. Horeca en detailhandel, zakelijke dienstverlening, ZZP-ers en kleinere bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd in onze stad en voelen als eerste de klappen van deze crisis. Lichtpuntjes zijn ook in dit onderzoek weer de industriële sectoren, die gelukkig minder getroffen worden in Amsterdam.  

Binnen de gemeente is naast de crisisorganisatie ook een herstelorganisatie actief, die zich op het sociale, fysieke en economische domein inspant om de schade te beperken en de draad zodra dat kan, weer op te pakken. ORAM heeft wekelijks contact met de wethouder EZ en maakt zich hard voor zo veel mogelijk regelingen en coulance richting ondernemers. De regelingen blijven zich ook uitbreiden. Zo werd deze week bekend dat Port of Amsterdam bedrijven in de haven verruimde betalingsregelingen biedt voor huur, erfpacht, zeehavengeld en binnenhavengeld.

Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van het Rijk. Deze week werden meer details bekend over de NOW. Het zal u vast niet zijn ontgaan dat u vanaf aanstaande maandag 6 april een aanvraag kunt indienen bij het UWV. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u binnen 4 tot 6 weken een voorschot verwachten.

ORAM trekt zij aan zij op met VNO-NCW om te zorgen dat deze en andere regelingen, zoals de Tozo (tijdelijke overbrugging ZZP-ers) en de TOGS (4.000 Euro voor direct getroffen ondernemers), voor zo veel mogelijk ondernemers toegankelijk worden gemaakt. Bovendien is ons streven dat de aanvraagloketten zo snel en zo efficiënt mogelijk werken.

We willen u op het hart drukken dat al deze maatregelen op lokaal en nationaal niveau ook verplichtingen scheppen. We moeten met z’n allen zoveel als mogelijk doorgaan met het voldoen aan onze financiële verplichtingen en het tijdig betalen van facturen. En dat is geen sinecure in tijden van crisis, waar ‘cash is king’. Echter als we dit met z’n allen netjes binnen termijn blijven doen, voorkomen we erger.

Het is helaas nog te vroeg voor echt optimistische berichten. Desondanks zijn we bij ORAM niet in mineur. We willen er maximaal zijn voor onze leden en ze ondersteunen waar we kunnen.

Beste leden, ‘hou je haaks’. Volgende week is er weer een week met hopelijk beter nieuws. We steunen jullie. Weet ons te vinden!

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur

NB: 
Check ook onze aparte pagina met al het coronanieuws.
Of kijk op www.kvk.nl/corona voor alle regelingen en ondernemersvragen.