Vereniging 29 maart 2021

Brief aan de leden nummer 15

Beste leden,

De verkiezingen zijn achter de rug en we kijken vooruit naar een nieuw politiek krachtenveld, met als eerste stap de vorming van een nieuw kabinet. Welke samenstelling het ook wordt; het is van belang dat Nederland z’n weg vindt uit deze crisis en dat werkgelegenheid, economie en vestigingsklimaat de aandacht krijgen die ze verdienen. Uit het recente debat dat ORAM samen met het Havenbedrijf Amsterdam organiseerde, bleek in ieder geval dat ‘Den Haag’ overwegend positief is over de toekomst van de haven en de rol in de energietransitie en de economie.

Bij ORAM zitten we ondertussen niet stil. Zo organiseerden we een opgewekte Coffee Q&A met wethouder Victor Everhardt van Financiën en Economische Zaken, waaruit bleek hoe serieus de wethouder bezig is met een herstelagenda voor Amsterdam. Op 6 april zitten we virtueel aan tafel met zijn collega Egbert de Vries. Deze kersverse wethouder is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit en Water. Eind jaren negentig was De Vries als raadslid ook al actief in de dossiers NZ-lijn en Zuidasdok, onderwerpen die nu nog steeds spelen. Dat belooft een interessant gesprek te worden, waarbij u uiteraard van harte welkom bent.

Wat er ook aan gaat komen is de online TET op vrijdag 23 april. Omdat waterstof en alternatieve brandstoffen een vlucht nemen, nemen we deze nieuwe energiedragers nader onder de loep. Zo hebben Port of Amsterdam, Evos, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs de krachten gebundeld in H2Gate. Ramon Ernst, managing director van EVOS, neemt ons mee in de ambitie om 1 miljoen ton groene waterstof te importeren in de Amsterdamse haven. En Joost Brinkman, managing director van Synkero, neemt ons mee in het productieproces van synthetische kerosine. Een tip voor iedereen die meer wil weten over deze nieuwe ontwikkelingen!

Begin maart hebben we onze zienswijze op de ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ingestuurd. Dit is de visie van de gemeente op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in 2050. Een belangrijke visie, die wat ons betreft een beter evenwicht moet brengen wonen en werken in de stad. Een forse uitdaging aangezien de ruimte beperkt is. Met de grote woningambitie die de gemeente heeft dreigen bedrijventerreinen het onderspit te delven, terwijl we nu al zien dat het tekort aan bedrijfsruimte aan het oplopen is. Gesprekken met omliggende gemeenten leren ons dat verplaatsen van Amsterdamse bedrijven nauwelijks een optie is. ORAM vraagt aandacht voor dit probleem en voert hier gesprekken met de gemeente over.

Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen in het team van ORAM. Janneke Stokroos is onze kersverse communicatiemanager. We hebben haar direct ondergedompeld in alle relevantie dossiers op dit moment en gebruiken graag haar ervaring om ORAM communicatief gezien nog beter op de kaart te zetten. Bij u als lid, maar ook bij onze relevante belanghebbenden.  

Beste leden,

Juist nu, nu iedereen snakt naar versoepelingen, blijkt dat nog niet te kunnen. Omdat we het live contact met u enorm missen organiseren we samen met Amports op donderdag 1 april een Chocolate Drive-thru.  Deze nieuwe attractie is een initiatief van het ORAM-lid Chocolatemakers. De smakelijke ‘proef-rit’ leek ons de ideale manier om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten, uiteraard in een veilige setting. Wij zijn daar hard aan toe en u hopelijk ook!

Wij wensen u alle goeds.
Weet ons te vinden!

Kees Noorman               Paul Wevers
directeur                         voorzitter