Vereniging 5 juni 2020

Brief aan de leden nr. 8

Beste leden,

Met teruglopende besmettingscijfers en een steeds verder dalende IC-bezetting krijgen we langzamerhand wat rust aan het front in deze crisis. Bovendien krijgen we per week meer  grondrechten terug: het recht tot vereniging, tot vergadering én het recht om te demonstreren.  Daar kan Amsterdam over meepraten na Tweede Pinksterdag. Het leert ons dat we – hoe graag we ook anders willen – de komende tijd nog met de handrem aangetrokken moeten blijven werken en leven. Laten we in ieder geval inzetten op het echt uitbannen van racisme uit onze samenleving en hopen dat ‘de Dam’ niet leidt tot een nieuwe uitbarsting van het coronavirus in onze stad.

 

De positieve ontwikkelingen zijn ook terug te zien op de beurzen wereldwijd. Overal staan plussen op de borden en is een opwaartse trend te zien. De AEX zit inmiddels niet ver meer verwijderd van het niveau van begin maart. Een teken aan de wand voor een sneller dan verwacht herstel van de economie of vooral een staaltje ‘wishful thinking’? Beurswatchers zijn het er nog niet over eens.

In de reële Amsterdamse economie zien we een aanzienlijke krimp, met name door sterk teruglopende consumptiediensten (waaronder het toerisme). Hoewel we weer kunnen genieten van een biertje op een terras, zien we dat het aantal faillissementen met name in de horeca fors is en blijft. Onder onze leden blijven we gelukkig ook veel optimisme zien. De business is weliswaar uitdagend, maar niet uitzichtloos. Ook onze haven en industrie blijft aardig in beweging.    

Ondertussen zit ook de gemeente niet stil. Wethouder Groot Wassink lanceerde recent een plan voor een regionaal werkcentrum om mensen zonder werk te koppelen aan werkgevers die juist op zoek zijn naar nieuw personeel. Hij kwam erover vertellen in onze wekelijkse ‘Koffiebreak met leden’.

Het roept bij ons de vraag op: is gemeente Amsterdam er nou écht voor de bedrijven?

Aan de andere kant zien we dat herstel van de economie en het belang van een gezond bedrijfsleven door de gemeente weliswaar met de mond wordt beleden, maar in daden niet altijd tot uiting komt. Voorbeeld deze week was de reactie die het College van B&W gaf op het concept van Damen Shipyards voor een compacte scheepswerf in Noord in combinatie met woningen en een aantrekkelijk buitengebied voor de wijk. Een plan dat Damen op eigen initiatief ontwikkeld heeft om invulling te geven aan de ambitie van de gemeente om een nieuw stuk stad te ontwikkelen in dit gebied. In plaats van een College dat serieus in gesprek gaat om te kijken naar de uitvoerbaarheid van het plan en daarmee een poging doet tot behoud van een bloeiend oer-Amsterdams maakbedrijf met praktische banen werd het plan van Damen aan de kant geschoven en somde de wethouder een hele trits aan voorwaarden op waaronder de gemeente überhaupt nog verder wil praten. Deze reactie wierp bij ons de vraag op: is deze gemeente er nou écht voor onze bedrijven? En waar staat Economische Zaken? Zien zij het belang van een sterke economie en sterke bedrijven of zijn ze inmiddels een verlengstuk geworden van andere disciplines en belangen? Juist nu in deze crisis, waar het er echt op aan komt, hopen we dat de gemeente zuinig is op bedrijven en reële werkgelegenheid!  

Beste leden, we zijn inmiddels in een nieuwe fase terechtgekomen  waarbij we elkaar hopelijk ook weer wat vaker in levende lijve kunnen treffen. Tegelijkertijd gaan we door met ons digitale programma. We hopen jullie te blijven spreken de komende tijd en wensen jullie alle succes en geluk toe met de business.

 Weet ons te vinden!

Paul Wevers en Kees Noorman