Corona 22 mei 2020

Brief aan de leden nr. 7

Beste leden,

Ook wij zaten afgelopen dinsdagavond weer gespannen voor de buis als ware het een belangrijke voetbalwedstrijd. Minister-president Rutte bracht goed nieuws, gelukkig: de versoepelingen gaan door en een aantal gesloten sectoren kan per 1 juni weer (gedeeltelijk) open. Het geeft een deel van de ondernemers weer wat lucht, maar het biedt bovenal weer wat perspectief. Een dag later bleek ook de verlenging en verbreding van het steunpakket voor bedrijven: naast tegemoetkoming in salarissen ook tegemoetkoming in vaste lasten. Daar is hard voor gestreden met onze partners in Den Haag. Een cruciale uitbreiding, want de lasten van een bedrijf bestaan uit meer dan salarissen, zeker in een dure stad als Amsterdam.

 

De werkloosheid stijgt het hardst in regio Amsterdam. Daarom vinden wij het belangrijk dat we snel gaan nadenken over het herstel. Waar moet de stad op inzetten om de economie weer aan de praat te krijgen?

We hebben onze leden uit diverse sectoren gevraagd om daar antwoord op te geven,  in een toekomstgesprek. Stuk voor stuk open en interessante gesprekken. De uitkomsten van deze gesprekken zullen we de komende maanden met u gaan delen, maar één belangrijk punt lichten we er vast uit:

De diversiteit van onze achterban maakt ORAM veerkrachtig. Waar de haven, energie en industrie op dit moment ‘gewoon’ doordraaien, daar hebben de horeca en zakelijk dienstverleners het zwaar. Een diverse basis van bedrijven en van werk zou – post-corona – dan ook weleens belangrijker dan ooit kunnen worden voor de stad.

De vindingrijkheid, creativiteit en passie van het bedrijfsleven valt ons deze hele periode telkens weer op. Zo organiseerden Rabobank Amsterdam en onze collega’s van de Economic Board in no time de Ondernemerspitches voor een 1,5 metersamenleving. Slechts een week later en maar liefst 123 ondernemersideeën verder werden de 3 winnaars bekendgemaakt. Het laat zien hoe waardevol het bedrijfsleven en ondernemerszin zijn voor de samenleving, ook in anderhalve-meter-tijden. Het is een belangrijke kurk waar de stad op drijft.

Beste leden, stilzitten is voor een vereniging waar ondernemerschap door de aderen loopt onmogelijk. Inmiddels bedenken en lanceren we samen met u en onze partners wekelijks nieuwe virtuele meetings, livecasts en webinars. Dat blijven we doen, net zolang tot we weer als vanouds, maar in een nieuwe werkelijkheid ‘Tot ziens bij ORAM’ kunnen zeggen.

Paul Wevers en Kees Noorman

P.S. Emiel Reiding is als nieuwe directeur van het Metropool Regio Amsterdam-bureau van start gegaan. Wij wensen hem veel succes en trekken graag samen op!