Corona 27 januari 2021

Brief aan de leden nr. 13

Beste Leden,

Het jaar is koud gestart maar het lijkt net alsof we al weer maanden achter de rug hebben. Nieuwsberichten uit binnen- en buitenland tuimelen over elkaar heen. Wat overheerst is een gevoel van onrust en onvoorspelbaarheid. Terwijl we juist zo snakken naar duidelijkheid en perspectief. De situatie voor veel ondernemers blijft ongewijzigd uitdagend tot ronduit zwaar.

 

Te midden van dit alles verloren we ook een vriend: Hans de Boer. Als voorman van VNO-NCW was hij een warm pleitbezorger van de belangen van bedrijven, niet in de laatste plaats die van Amsterdamse bedrijven. In deze coronacrisis was Hans bovendien een belangrijke steunpilaar voor ondernemers en een grote factor bij de totstandkoming van alle ondersteunende overheidsmaat-regelen voor bedrijven, die o zo cruciaal blijken te zijn. We zullen zijn persoonlijkheid en daadkracht enorm missen.

In deze onzekere tijden zien we gelukkig ook goede ontwikkelingen. Eén daarvan is de toenemende aandacht voor de MRA en het belang om de uitdagingen die er zijn op het gebied van economie, ruimte, woningbouw, bereikbaarheid enz. meer regionaal op te lossen. Zo is door de samenwerkende overheden een beroep gedaan op het nationale (Wopke-Wiebes) Groeifonds voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het sluiten van de kleine ring. Voorts kwam de aankondiging dat de MRA in 2021 zijn eigen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij krijgt met als doel om het herstel na de coronacrisis sneller te laten verlopen en om de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie te stimuleren. Ben Verwaayen vroeg zich af of ‘de rups een vlinder wordt’ in zijn adviesrapport over de toekomst van de MRA, waarin hij de betrokken overheden opriep binnen twee maanden te komen tot maximaal drie prioriteiten waarop de MRA kan excelleren en de uitwerking van de governance ter hand te nemen. Last but not least kondigde Burgemeester Halsema aan in haar agenda voortaan een dag per week te reserveren om de MRA een impuls te geven. ORAM moedigt deze ‘renaissance van de regio’ aan en hoopt dat het niet bij woorden en goede intenties blijft.    

Aan het begin van het jaar zagen we ook weer wat wisselingen van de wacht. We verwelkomen Egbert de Vries, de nieuwe wethouder verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit en Jan-Willem Flohil, die gestart is als directeur Economische Zaken bij de Gemeente Amsterdam. We zien uit naar een goede samenwerking met beiden.

Beste leden, het licht aan het einde van de tunnel is nog piepklein. Laten we in deze onzekere tijden elkaar helpen en ondersteunen; ORAM zet zich daar graag voor in. Weet ons te vinden!

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur