Vereniging 30 september 2020

Brief aan de leden nr. 11

Beste leden,

Amsterdam kleurt rood op de Covid-kaart. En helaas moeten de maatregelen weer worden aangescherpt. Daar waar velen van u zich weer een aantal dagen op kantoor permitteerden, moeten de meesten van ons nu weer terug naar huis. In het bijzonder de horeca, culturele sector en evenementenbranche, belangrijke pilaren waar onze hoofdstad op leunt, krijgen het (wederom) zwaar. Het voor Amsterdam cruciale ondernemerschap wordt zwaar op de proef gesteld.

 

Ondertussen zijn wij weer in gesprek met de gemeente over de situatie en het effect op het bedrijfsleven. De communicatielijnen die in de eerste coronagolf zijn gelegd, waren nog in tact, wat ook geldt voor de verbinding met de werkgeversorganisaties in Den Haag. Ook daar houden we de Amsterdamse situatie op de agenda.

Velen van u snakten – net als wij – naar netwerkmomenten. De afgelopen weken creëerden we die ruim binnen de richtlijnen: netwerkmeetings in kleine groepjes van maximaal tien. We vonden het een verademing. Even elkaar niet spreken via het scherm, maar ‘fysiek’. Wat opviel was uw veerkracht, creativiteit en vindingrijkheid. Projecten bedenken en plannen smeden, vaak heel concreet en voortvarend, nieuwe samenwerkingen op zoeken. We kregen er veel energie en inspiratie van!    

Beste leden, inmiddels zitten we alweer in een nieuwe realiteit, maar die vindingrijkheid en veerkracht zijn we niet zomaar kwijt… die gaan ons nu ook helpen. Dat zien we telkens weer:

Zo zien we leden die hun bedrijfsvoering omzetten naar een concrete nieuwe werkvorm: remote werken. Om na de crisis te zorgen dat de voordelen van het hybride werken en buiten de spits reizen behouden blijven. En we zien bijvoorbeeld bedrijven in de energietransitie en circulaire economie die, soms tegen de klippen op, zonder garantie van afnemers, nieuwe circulaire stromen en duurzame energieproducties opzetten.   

Laat het bedrijfsleven de lead nemen en voorop lopen en laat de overheid daarbij ruimte scheppen en faciliteren.

Het gekke is dat bij dit soort dingen vaak vroeg of laat de overheid voor de deur staat. Met in hun handen een ‘convenant’ of ‘green deal’. Een intentieverklaring om het samen anders te gaan doen. Terwijl de bedrijven al lang bezig zijn. Een stimulerende en coöperatieve overheid is natuurlijk goed. Maar het wiel (opnieuw) uitvinden kun je het best aan bedrijven overlaten. Laat hen de lead nemen en voorop lopen en laat de overheid daarbij ruimte scheppen en faciliteren. Zo kunnen bedrijven ontwikkelen, innoveren en ínvesteren, banen scheppen en waarde toevoegen. En hun vindingrijkheid en creativiteit de ruimte geven om als Amsterdam sterk uit deze crisis te komen.

Beste leden, houd vol en weet ons te vinden.

Alle goeds,

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur