Corona 3 juli 2020

Brief aan de leden nr. 10

Beste leden,

Deze laatste week voor de zomervakantie was het nog even vol aan de bak voor ORAM met veel belangrijke onderwerpen voor het bedrijfsleven die in een volgende versnelling kwamen.

 

Zo verscheen het langverwachte eindadvies over de IJ-oeververbindingen van de commissie d’Hooge. Deze commissie adviseert twee bruggen en een tunnel om de IJ-oevers te verbinden. ORAM is positief over het afgewogen advies dat rekening houdt met alle belangen. Belangrijk vonden wij ook deze passage in het rapport:

Diversiteit van de economie in de regio is van groot belang. Amsterdam vindt die diversiteit in de aanwezige  industrie onder andere in haar havencomplex en in de luchthaven Schiphol. De stad beschikt over een sterke, gediversificeerde economie die maximaal bijdraagt aan de welvaartsontwikkeling in stad, regio en land.

We hadden het niet beter kunnen zeggen: een diverse economie is een cruciale voorwaarde voor een crisisbestendige economie. Deze diversiteit vinden we ook terug in ons ledenbestand. In de afgelopen periode hadden we intensief contact met onze leden via webinars, online koffiebreaks of gewoon telefonisch. Ze deden allemaal mee: hotels, ZZP’ers, havenbedrijven, zakelijk dienstverleners etc etc. Het geeft de weidsheid van het bedrijfsleven in Amsterdam aan. En het is die diversiteit die Amsterdam de kans geeft om veerkrachtig uit deze crisis te komen.

Van volledig opgedroogde orderportefeuilles tot new-business-kansen ondanks de crisis. Alles trok voorbij.

Onze leden maakten ons in die contactmomenten deelgenoot van hun situatie: van volledig opgedroogde orderportefeuilles tot new-business-kansen ondanks de crisis. Alles trok voorbij. Het maakt ons trots dat we ook in deze tijd nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.

Voor een aantal ORAM-leden liggen er stevige opgaven op het gebied van energietransitie en circulariteit. Het voorstel voor de oprichting van Invest-MRA, een investeringsfonds en organisatie voor duurzame business development vinden wij dan ook positief. We kijken er naar uit om de inhoud van het voorstel met de leden te bespreken in september.

En dan volgde nog een ander initiatief deze week: het Regioplan Noordzeekanaalgebied. Doel: de CO2-uitstoot in deze regio halveren. Ambitieuzer dan het klimaatakkoord! Een plan waar ORAM samen met de bedrijven en andere belanghebbenden in het Noordzeekanaalgebied aan heeft gewerkt. Een plan dat onze energie-leden invulling geven met concrete projecten.

Beste leden, zo gaan wij na een drukke week de zomervakantie in. Wij koesteren u en wensen u alle goeds toe deze zomer. Met voldoende ontspanning en tijd om op te laden. Om straks met hernieuwde kracht en energie een vast onverminderd druk najaar in te gaan, tweede golf of niet; wij zijn er voor u. Weet ons te vinden!

Zonnige groeten,

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur