Corona 8 mei 2020

Brief aan de leden nr. 6

Beste leden,

De verlossende woorden zijn gevallen. De lockdown wordt stap voor stap afgebouwd en we komen in de ‘overgangsfase’, oftewel het begin van het einde van deze crisis. De gepresenteerde routekaart biedt wat perspectief tot na 1 september, maar “het blijft varen op zicht” aldus de minister-president. In ieder geval is 1,5 m voorlopig de gouden standaard om zaken te kunnen doen.

 

Daarnaast ligt er een nieuw pakket aan steunmaatregelen. Het biedt wat verlichting voor een aantal sectoren, maar we maken ons nog steeds grote zorgen om cruciale functies van de Amsterdamse economie zoals de congressen, de hotels en de horeca en hun talloze toeleveranciers. En we staan daar niet alleen in. De wethouders Economie van de grote 4 steden in Nederland, hebben de noodklok geluid bij het kabinet over de economische impact van deze crisis en het verlies aan banen als gevolg daarvan. Zij vragen om meer perspectief, aanvullende sectorspecifieke steunpakketten, maar ook om investeringen in het herstel van de grootstedelijke economieën. Initiatieven die wij uiteraard toejuichen. Alle pijlen zijn er nu op gericht dat alle ondernemers die niet of nauwelijks kunnen ondernemen door de coronamaatregelen, worden gecompenseerd.

Ondertussen houden we bij ORAM de moed erin. Onze rol als belangenbehartiger gaat in volle vaart verder. Niet alleen voor ‘corona-issues’. Zo wordt het stikstof-dossier weer actueler, ook voor Amsterdamse ondernemers. Dit geldt evenzeer voor de circulaire economie. Daarnaast draaien we inmiddels een coronaproof netwerkprogramma voor de komende tijd. Daarbij zijn onze wekelijkse koffiebreaks met leden een vast moment in de agenda geworden van veel leden. Het zijn zonder uitzondering interessante, openhartige gesprekken die vaak belangrijke inzichten meegeven en dat alles via Teams. Naast vele ondernemers doen er ook bestuurders mee, zoals deze week wethouder Victor Everhardt van Amsterdam en vorige week wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer.

Beste leden, het valt ons op dat ondanks een beukende crisis de Amsterdamse ondernemersmentaliteit nog fier overeind staat. “We zijn een rebelse stad, we slaan ons hier doorheen” hoorden we een van u recent nog zeggen. We zien ook mooie voorbeelden van ondernemers die hun bedrijf in een paar weken compleet ombouwen en een heel nieuw businessmodel hanteren. En zelfs ondernemers die er ‘helemaal doorheen zitten’, weten er soms nog een positieve draai aan te geven. Het zegt iets over onze veerkracht, onze creativiteit en niet te vergeten onze humor!

Wij wensen u alle goeds. Weet ons te vinden!

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur