Corona 17 april 2020

Brief aan de leden nr. 4

Beste leden,

We zitten in een ‘tussenweek’ in deze Coronacrisis, aldus onze minister-president. En zo voelt het ook. Na vier weken in lockdown is het einde – hoe vurig gewenst ook – nog niet in zicht. De economische crisis heeft inmiddels een officiële naam gekregen: ‘de Grote Lockdown’. Dit naar aanleiding van de sombere toekomstbeelden voor de economie die het IMF deze week presenteerde.

 

Positieve punten deze week zijn dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus lijken te werken en de bezetting van de IC wat afneemt. Landen om ons heen kondigen plannen aan om de scholen weer te openen en een deel van de economie weer op te starten. Laten we hopen dat deze overgang naar een ‘nieuwe 1,5 meter economie’ ook in ons land niet te lang meer op zich laat wachten. 

Want eerlijk is eerlijk; Amsterdam voelt het klappen van de coronazweep steeds harder. We zien hoe de stad afhankelijk is van bezoekers en business. De leegstand van hotels, de afwezigheid van congressen en evenementen; ze laten hun sporen dwars door de Amsterdamse samenleving na. Onze economie is immers een samenhangend geheel. Geen bezoekers en geen business betekent dat ook toeleveranciers zoals schoonmakers, taxivervoerders, wasserijen en talloze anderen zonder werk komen te zitten.

Tegelijkertijd moet de stad blijven inzetten op sectoren en thema’s waar beweging in zit. Variërend van versneld verder werken aan bouw- en infraprojecten tot betere samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam met meer aandacht voor concrete oplossingen, maar ook soepele en snelle afhandeling van vergunningsaanvragen door de Omgevingsdienst. Om maar een dwarsdoorsnede van mogelijke stappen te noemen. Alleen met een én-én-én-aanpak kom je er. ORAM blijft actief om bij te dragen met concrete initiatieven.

Gisteren spraken we in onze nieuwe digitale koffiebreak met leden. En we hebben meteen besloten om er een terugkerend event van te maken. Een mooie vertegenwoordiging  van onze vereniging nam deel met bedrijven uit de IT, financiële dienstverlening, advocatuur, architectuur, bouw, recruitment, haven en industrie. Het goede nieuws is: niet iedereen wordt geraakt door de crisis. Er zijn sectoren die nog aardig doorlopen. Wat ook opviel in deze sessies: leden helpen elkaar bij het ontwikkelen en afnemen van nieuwe diensten. We organiseren steeds meer webinars en online sessies waarbij leden hun diensten en hun kennis ‘om niet’ aanbieden om elkaar te ondersteunen. Onze LinkedIN Groep fungeert inmiddels als een vraag-en-aanbodplaats voor ondernemers. Al deze initiatieven en positieve intenties bij elkaar; het geeft ons een boost!

Beste leden, we zijn er nog lang niet en wellicht wordt het wel een proces van de lange adem. Echter: wij houden de moed er in en inspireren u graag om hetzelfde te doen. Weet ons te vinden!

Paul Wevers                    Kees Noorman 
voorzitter                         directeur

NB
Wij ontvingen het droevige bericht dat voormalig directeur Dick Ernst Claassen is overleden. U kunt hier de In Memoriam lezen.