go to top

Blog: coalitieakkoord en 1 zwaluw

29 mei 2018

Afgelopen donderdag was ik bij de presentatie van het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord. Onder de titel ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ ontvouwden GroenLinks, D66, PvdA en SP hun plannen voor de toekomst van de stad. De rode draad: Amsterdam moet een open, diverse, inclusieve stad blijven. Een gezonde stad. Een groene stad. Dat is een goede zaak. Ook veel ondernemers voelen zich daar verantwoordelijk voor, zo bleek uit een enquête die we vorige jaar onder het Amsterdamse bedrijfsleven hielden.

Rein (1)Het nieuwe college geeft aan dat het de typisch Amsterdamse bestuurscultuur op de schop gaat nemen. Eindelijk. Van de 'ivoren toren' naar het mobiliseren van al die krachten, ideeën en talenten die de stad in zich heeft. Participatie! Ondernemend Amsterdam is er klaar voor.

Tegelijk valt op wat ontbreekt. De economische paragraaf is flinterdun. Na afloop van de presentatie vroeg een journalist aan GroenLinks’ Rutger Groot Wassink “Waar is de ondernemer in dit akkoord?” Ik hoefde warempel de vraag niet zelf te stellen. Torenhoge ambities op het gebied van woningbouw. Maar hoe zit het met de ruimte voor ondernemen? Waar gaan we die duurzame energie opwekken? Waar faciliteren we die circulaire economie? Hoe zorgen we ervoor dat de groei van het aantal Amsterdammers gelijk opgaat met de groei in werk?

Wat ook opvalt is de totale afwezigheid van 'de rest van de wereld'. Terwijl steeds duidelijker wordt dat alle uitdagingen waar de stad voor staat, of het nu gaat over huisvesting, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, veiligheid of economische ontwikkeling, uitsluitend op regionale schaal kunnen worden aangepakt. Het vorige college leek daar blind voor. Dat gaan we toch niet nog een keer meemaken?

Een progressief stadsbestuur komt met een progressief programma. Amsterdam moet vooruit. De vraag is nu: hoe gaan we die vooruitgang vormgeven? Ja, het is lente. Maar 1 zwaluw.....
Rein Aarts

Lees onze reactie op het coalitieakkoord